พัฒนาต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะ

| |
อ่าน : 3,769

          ยกระดับโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม 16 แห่งเป็น "โรงเรียนสุขภาวะ"

พัฒนาต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะ thaihealth

          จากการสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา นักวิจัยโครงการฯ กล่าวว่าการระดมความเห็นครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในระยะต่อไปในการขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม ทั้ง 16 แห่งให้เป็น "โรงเรียนสุขภาวะ" โดยเชื่อว่าทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาต่อไปได้ แต่จำเป็นต้องรับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคและข้อดีข้อเสียของแต่ละแห่ง ก่อนจะดำเนินการในขั้นต่อไป เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ฯ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ผ่านการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน ซึ่งจะเน้นเฉพาะด้านกฎหมาย แต่โรงเรียนสุขภาวะต้องมีคุณสมบัติครบวงจร สำหรับการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่รวมถึงการสร้างครอบครัวสังคม และโรงเรียนเป็นสุขด้วย

          ทั้งนี้ จะมีการจัดทำโมเดล เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบการพัฒนา ซึ่งโมเดลแต่ละภาคจะขึ้นอยู่กับบริบท เช่น ภาคอีสาน มีปัญหาเรื่องสุขภาพ การดื่มสุรา, ภาคเหนือ มีปัญหาเรื่องเด็กทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียน ปัญหาท้องในวัยเรียน และภาคใต้ มีปัญหาเรื่องบุหรี่ สำหรับใน 3 จังหวัด มีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

 

 

      ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม