เปลี่ยนวันหยุด สร้างความสุขด้วยตนเอง

| |
อ่าน : 5,461

สสส. จัดกิจกรรม "SOOK Activity : เสาร์สร้างสุข" หนุนใช้วันหยุดเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว

เปลี่ยนวันหยุด สร้างความสุขด้วยตนเอง thaihealth

คนเราทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครสามารถเลือกที่จะเกิดได้ แต่เมื่อเกิดมาแล้ว มีคนมากมายที่สามารถเลือกความต้องการให้กับตนเองได้ หากว่า สิ่งที่เขาเลือกเป็นความต้องการของเขา

ด้วยเหตุนี้เองในวิถีชีวิตของคนทุกคนจึงสามารถที่ จะเลือกทำอะไรให้กับตัวเองได้โดยไม่ยากนักอย่างเช่น ตอนนี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) กำลังชวนเชิญให้ทุกคนเลือกที่จะ เปลี่ยนวันหยุด สุดธรรมดา ให้เป็นวันแห่งความสุขที่แสนประทับใจ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่าง ภายใต้ชื่อว่า "SOOK Activity : เสาร์สร้างสุข" โดยการชูแนวคิด "Live Healthier" หรือ การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ สสส. เปิดเผยว่า กิจกรรม "SOOK Activity : เสาร์สร้างสุข" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้วันหยุดของครอบครัวไทยมีคุณภาพมากขึ้น จากเดิมที่อาจใช้เวลาอยู่กับรายการโทรทัศน์หรือ นั่งจดจ่ออยู่แค่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมแน่นิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ทั้งยังเป็นการปล่อยเวลาว่างไปโดยเปล่าประโยชน์ ให้เปลี่ยนเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียน นอกออฟฟิศ และนอกบ้าน ได้พบปะวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะสร้างแรงบังดาลในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ กาย จิต สังคม และปัญญา ในทุกวันเสาร์ ทุกเดือนตลอดปี ซึ่งผู้สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ตามความชอบและความถนัดของตนเองเปลี่ยนวันหยุด สร้างความสุขด้วยตนเอง thaihealth

นางเบญจมาภรณ์ เล่าถึงกิจกรรม "SOOK Activity : เสาร์สร้างสุข" ว่าจะมีความสอดคล้องกันตลอดทั้งเดือน เช่น ในวันเสาร์แรกของเดือน แนะนำวิธีการปลูกผักในบ้าน และ วันเสาร์ที่สอง แนะวิธีการนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหาร เพื่อสุขภาพ ซึ่งแต่ละสัปดาห์กิจกรรมจะแตกต่างกันออกไป แต่ยังคงความเชื่อมโยงของกิจกรรมไว้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงและสร้างความสุขได้ด้วยตนเอง

ในแต่ละกิจกรรมก็จะได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาร่วมให้ความรู้ที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ วิทยากรกิจกรมตาราง 9 ช่อง นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ นางชินริณี วีระวุฒิวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการดูแลด้านสุขภาพแบบองค์รวม นายชยังกร ทับทิมทอง วิทยากรกิจกรรม Body combat และ เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ วิทยากรกิจกรรมสอนร้องเพลง นอกจากนี้ในแต่ละเดือน ยังมีกิจกรรม ไฮไลท์ทุกวันเสาร์สุดท้ายแตกต่างกันออกไป เช่น เดือนกุมภาพันธ์ กิจกรรม Share Love ฟังเพลงรัก เดือนมีนาคม กิจกรรมสุขอย่างพอเพียง เดือนเมษายน กิจกรรมนิทานสร้างเด็กฉลาด

เปลี่ยนวันหยุด สร้างความสุขด้วยตนเอง thaihealthรศ.เจริญ กระบวนรัตน์ วิทยากรกิจกรรมตาราง 9 ช่อง หนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภายใต้ "SOOK Activity : เสาร์สร้างสุข" ให้ความรู้ว่า "ตาราง 9 ช่อง" เป็นการฝึกปฏิกิริยา รับรู้และสั่งการของสมองช่วยวางแผนที่ให้กับสมองในการควบคุม การเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถประยุกต์และบูรณาการได้อย่าง หลากหลาย โดยมีงานวิจัยว่า จะทำให้เกิดการนำไปใช้ในการพัฒนาสติปัญญา การรับรู้ การตัดสินใจ เสริมสร้างทักษะและความคิด ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่สนใจกิจกรรมตาราง 9 ช่อง สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ถึง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ได้ทุกสัปดาห์ 

ขณะที่นักแสดงหนุ่มหล่ออารมณ์ดี "ฟรอยด์" หรือ "ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์" หนึ่งในวิทยากรอีกหนึ่งท่านที่จะมา สร้างความสุขไปกับเสียงหัวเราะในกิจกรรม "หัวเราะเพื่อสุขภาพ" เล่าถึงแนวคิดนี้ว่า รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับความเครียดที่คอยมาบั่นทอนจิตใจเราอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการใช้เสียงหัวเราะบำบัดความเครียดจึงเป็น อีกหนึ่งวิธีที่ใช้ต้นทุนไม่มากและสามารถทำได้ด้วยตนเอง เพียงแต่มีจิตใจและความคิดที่ดี หัวเราะด้วยใจบริสุทธิ์ มองโลกในแง่ดี เพียงแค่นี่เราก็สามารถลดความเครียดลงได้ นอกจากนี้การมีสุขภาพจิตที่ดียังเป็นการสร้างความสุขให้ทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างด้วย"เปลี่ยนวันหยุด สร้างความสุขด้วยตนเอง thaihealth

นอกจากนั้น "SOOK Activity : เสาร์สร้างสุข" ยังได้เตรียมกิจกรรมสำหรับคนชอบทำอาหารและต้องการดูแลสุขภาพที่สามารถทำได้ในเวลาที่จำกัดเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนวัยทำงานกับ "อาจารย์สง่า ดามาพงษ์" นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ ที่จะมาแนะนำ การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ที่คุณเอง ก็สามารถทำได้ ซึ่งจะพบกันตั้งแต่ สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม ถึง วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม

เชื่อแน่ว่า ตลอดปี 2558 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่น่าสนใจอีกมากมาย รอให้ ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน สามารถลงทะเบียนได้โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ระบุกิจกรรมมาที่ activity.thc@thaihealth.or.th สอบถามเพิ่มเติม 081-7318270 (เวลา 09.00-17.00 น. จันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) Line ID : thaihealth_center หรือติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ www.thaihealthcenter.org

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม