ปรับทัศนคติเรื่องเพศ แก้ปัญหาแม่วัยรุ่น

| |
อ่าน : 5,288

อุดรฯ เร่งปรับทัศนคติเรื่องเพศ แก้ปัญหาแม่วัยรุ่น - เสี่ยงโรค

ปรับทัศนคติเรื่องเพศ แก้ปัญหาแม่วัยรุ่น thaihealth

แฟ้มภาพ

นางเพ็ญศิริ ศรีจันทร์ หัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ด้านสุขภาวะทางเพศ จ.อุดรธานี สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงปัญหาการตั้งครรภ์และวัยรุ่น และปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ว่า องค์การอนามัยโลก มีเกณฑ์กำหนดว่า อายุครรภ์ที่เหมาะสมเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของทารก ซึ่งแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีนั้น ไม่ควรเกิน 50 ต่อพันประชากร ในปี 2556 จ.อุดรธานี มีแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ 59 ต่อพันประชากร และปี'57 อยู่ที่ 54 ต่อพันประชากร โดยมีเป้าหมายลดอัตราแม่วัยรุ่นปีละร้อยละ 10 ซึ่งจ.อุดรธานี เป็นพื้นที่ต้นแบบ ที่พัฒนาสุขภาวะทางเพศมาเป็นเวลา 2 ปี

นางเพ็ญศิริกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา เน้นการปรับทัศนคติผู้ใหญ่ ที่มีต่อเรื่องเพศของเยาวชน ให้ยอมรับว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ แต่ทำให้ปลอดภัยและป้องกันได้ ซึ่งทำความเข้าใจตั้งแต่ร.ร. ชุมชน และเยาวชน จนกำหนดจุดวางถุงยางอนามัยในชุมชน ซึ่งในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน โดยเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อม อาศัยความ เข้มแข็งของร.ร. ร.พ.ตำบล คนในชุมชน ซึ่งการทำงาน 2 ปีแนวโน้มปัญหาเริ่มดีขึ้น แต่ต้องอาศัยเวลา เช่น สหรัฐอเมริกาใช้เวลา 21 ปี ปัญหาลดลงร้อยละ 50 หรืออังกฤษใช้เวลา 10 ปี ซึ่งต่างใช้คำว่าเพศสัมพันธ์ปลอดภัย ไม่ได้ใช้การห้ามมีเพศสัมพันธ์

เรื่องสำคัญคือสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย เช่น การตั้งตู้ถุงยางอนามัยในร.ร.นั้น ต้องทำความเข้าใจทั้งสถานศึกษาและเยาวชน โดยมองว่าคืออุปกรณ์ป้องกัน เพราะการทำงานต้องเกิดกระบวนการที่ร.ร.สอนเรื่องเพศรอบด้าน เมื่อเยาวชนเข้าใจ ก็จะรู้จักวิธีป้องกัน ตัวเอง แม้ไม่มีตู้ถุงยางในร.ร.เด็กก็ยังจะป้องกัน แต่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอาจต้องมีจุดที่เด็กเข้าถึงอุปกรณ์ได้ง่าย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม