ตรวจเข้มเป็ด-ไก่ไหว้เจ้า ปลอดหวัดนก

| |
อ่าน : 3,929

กทม.ตรวจเข้มเป็ด - ไก่ไหว้เจ้า สร้างความเชื่อมั่นปลอดหวัดนก

ตรวจเข้มเป็ด-ไก่ไหว้เจ้า ปลอดหวัดนก thaihealth

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงมาตรการเฝ้าระวังสัตว์ปีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลตรุษจีนว่า กรุงเทพมหานครโดยกองสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย ได้ร่วมกับสำนักงานเขต ตรวจสอบระบบการผลิตสัตว์ปีกให้ถูกสุขลักษณะ โดย สุ่มตรวจโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกมีชีวิต โรงชำแหละสัตว์ปีก และสถานที่จำหน่ายสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้บริโภค มีความปลอดภัยโดยเฉพาะในเทศกาลตรุษจีนที่จะมีการไหว้เจ้าและบริโภคเนื้อสัตว์ปีกเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ

ทั้งนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสัตว์ปีกในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อหาสัตว์ปีกไปไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ได้อย่างปลอดภัย

ด้านแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ ดำเนินการเฝ้าระวังไข้หวัดนกในสัตว์ปีกอย่างเข้มข้นทุกปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมีการเคลื่อนย้ายและชำแหละสัตว์ปีกเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคจำนวนมาก ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ประกอบการ ชำแหละเนื้อสัตว์ปีก และตัวแทนจำหน่ายสัตว์ปีก ให้ผลิตถูกหลักอนามัยไม่มีโรคปนเปื้อน โดยสุ่มตรวจตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

สำหรับตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจะมีการไหว้เจ้า ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ประชาชนที่ต้องการจะซื้อหาสัตว์ปีกไปไหว้เจ้าหรือบริโภคในช่วงตรุษจีนนี้ ควรเลือกซื้อสัตว์ปีกที่มีสัญลักษณ์รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกรมปศุสัตว์ หรือเลือกซื้อสัตว์ปีกจากผู้จำหน่ายที่ ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล เช่น สวมผ้า กันเปื้อน ผ้าปิดจมูก ถุงมือ การวาง จำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีการทำความสะอาดบริเวณแผง เขียง และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหลังการขาย และผู้ประกอบการตลาดจะต้องจัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดอย่าง สม่ำเสมอด้วย เพื่อผู้บริโภคจะได้ สัตว์ปีกที่สะอาดปลอดภัยไม่มีโรค

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม