“World Lung” หนุน สสส. ผลิตสื่อฯ ทำงานสุขภาพเชิงรุก

| |
อ่าน : 11,122

มูลนิธิฯ ปอดโลก หนุน สสส. ผลิตสื่อฯ กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชาชน ร่วมสร้างแนวทางขับเคลื่อนงานสุขภาพเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

“World Lung” หนุน สสส. ผลิตสื่อฯ ทำงานสุขภาพเชิงรุก thaihealth

ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา คณะผู้แทนจาก มูลนิธิโรคปอดโลก นำโดย นายสตีเฟ่น ฮามิล ผู้อำนวยการด้านนโยบายและการสื่อสาร นางซานดร้า มูลลิน รองประธานอาวุโสด้านนโยบายและการสื่อสาร และนางเมโก เลียน ผู้จัดการโครงการด้านนโยบายและการสื่อสาร เยือน สสส. พร้อมร่วมประชุมเวิร์กชอปกับ สำนักสื่อสารการตลาด ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อรณรงค์ในเคมเปญต่างๆ ให้มีผลโน้มน้าวให้สังคมไทยเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ

นางซานดร้า มูลลิน รองประธานอาวุโสด้านนโยบายและการสื่อสาร ร่วมแลกเปลี่ยนถึงกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ว่า  อันดับแรกคือควรจะต้องสะท้อนความเข้าใจของปัญหาหรือประเด็นนั้นๆ แก่กลุ่มเป้าหมายให้ได้ชัดเจน จากนั้นเลือกการใช้ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสม เพื่อที่ว่า แม้มีงบประมาณไม่มากนัก แต่ก็สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่ให้คุณค่า และเตือนให้คนฉุกคิด ซึ่งขั้นตอนนี้ จะทำได้ก็ต่อเมื่อรู้ชัดแล้วว่า การรณรงค์ครั้งนั้นๆ มีใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพราะยิ่งเรารู้ว่าเป้าหมายคือใคร ก็จะยิ่งทำให้สารที่เราต้องการส่งออกไป เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น”

โดยหลักการสื่อสารที่สำคัญ ผู้เชี่ยวชาญงานด้านนโยบายและการสื่อสาร แนะนำให้ใช้หลัก SMART คือ เจาะกลุ่มเฉพาะ (Specific) วัดผลได้ (Measurable) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Achievable) ตรงประเด็น (Relevant) กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน (Time-bound)

ด้าน ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมา สสส. มีจัดทำสื่อเพื่อการรณรงค์มาโดยตลอด การร่วมเวิร์กชอปในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือที่จะเสริมแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ ว่า สสส. จะมีแนวทางการใช้มีเดียแคมเปญทำงานให้ดีขึ้น และมีแนวทางในการพัฒนาสื่อเพื่อการรณรงค์อย่างไร

“ก้าวที่เป็นประเด็นสำคัญของการทำสื่อรณรงค์จากนี้ไปคือ การเชื่อมโยงให้ทำงานสอดคล้องกับหลัก 3 เหลี่ยมเคลื่อนภูเขาให้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมา การจะใช้สื่อเพื่อการรณรงค์ ของ สสส. มี 2 เหตุผลใหญ่ๆ คือ 1)การโน้มน้าวให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior change persuasion) และ 2)สนับสนุนนโยบายที่จะขับเคลื่อน ซึ่งที่ผ่านมา สสส. ทำได้ดีในส่วนของการโน้มน้าวให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ยังมีส่วนน้อยในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย” ดร.นพ.บัณฑิต ให้ข้อมูล

 

 

เรื่องโดย : ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม