"สุขเริ่ม เมื่อเพิ่มก้าว" ช่วยให้พระสุขภาพดี

| |
อ่าน : 8,184

          เครือข่าย สสส.เผยตัวเลข พบพระสงฆ์ไทยป่วยด้วยโรคอ้วนเพิ่มขึ้น 45% ขณะที่โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน และไขมันในเลือด ตามมาติดๆ ชี้..อาหารที่โยมถวายพระส่งผลต่อสุขภาพของสงฆ์ไทยเกือบร้อยละ 50 พบว่าอาหารไม่สะอาด พร้อมเปิดตัวปฏิทิน "สุขเริ่ม เมื่อเพิ่มก้าว" ช่วยให้พระสุขภาพดี

          โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจงจิตร อังคทะวานิช คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ศึกษาวิจัยปัญหาโภชนาการพระสงฆ์ในเมือง ตั้งแต่ปี 2554 จนปัจจุบัน พบพระสงฆ์เป็นโรคอ้วน 45% และเป็นโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่สูงวัย ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน อาหารที่ได้รับก็ไม่ค่อยถูกหลักโภชนา การที่ต้องตะลึงเมื่อตรวจพบว่าอาหารถุงใส่บาตรปนเปื้อนแบคทีเรียที่ทำให้ท้องร่วง เกือบร้อยละ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าอาหารไม่สะอาดพอ เห็นได้ว่าพระสงฆ์ต้องเผชิญปัญหาด้านโภชนาการที่รุมเร้าหลายด้านทั้งโภชนาการที่ไม่ถูกส่วน อาหารใส่ บาตรมีโปรตีน ผักและปลาน้อยเกินไป ไขมันสูง รสจัด และเน้นของทอด ของหวาน

          ด้านการออกกำลังกายก็พบว่าพระสงฆ์ในชุมชนเมือง มีการออกกำลังกายน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการเดินบิณฑบาต กวาดลานวัด การเดินจงกรม และกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย อื่นๆ ทั้งนี้เพราะพระสงฆ์มีภารกิจ มากขึ้น บางครั้งต้องงดการบิณฑบาต มีเครื่องทุ่นแรงหรืออาศัยยานพาหนะในการออกบิณฑบาตบ้าง ขณะที่รูปแบบการออกกำลังกายของพระสงฆ์มีข้อจำกัด แตกต่างจากฆราวาสญาติโยมทั่วไปที่สามารถเลือกเล่นกีฬาที่ชอบ เช่นฟุตบอล แบดมินตัน การวิ่งในสวนสาธารณะ การเต้นแอโรบิก แต่การออกกำลังกายพระสงฆ์ต้องมีความสำรวมตามวัตรปฏิบัติอันควร เมื่อพระสงฆ์ต้องเผชิญประเด็นปัญหาทั้ง โภชนาการไม่เหมาะและการออกกำลังน้อยเกินไป  จึงเป็นที่มาของอัตราการเจ็บป่วยของพระสงฆ์ที่มีปัญหาโรครุมเร้า จนเราท่านไม่อาจจะเมินเฉยกันต่อไป

          โครงการสงฆ์ไทยไกลโรคได้ศึกษาต้นตอของปัญหาโภชนาการในพระสงฆ์ทั้งในกรุงเทพฯ และ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ด้วยวิธีการศึกษาหลายรูปแบบรวมทั้งการสัมภาษณ์เจาะลึก จนกระทั่งได้ตกผลึก 4 ประเด็นสำคัญ คือ โภชนา ปานะ กายะ กิจกรรม แนวทาง แก้ไขได้มีการพัฒนาสื่อผสมผสาน แยก เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับพระสงฆ์ 7 ชิ้น และสื่อสำหรับฆราวาส 11 ชิ้น ที่เพิ่งพัฒนาเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ตัวอย่างสื่อสำหรับพระสงฆ์ ได้แก่ คู่มือพกพาสูตรสงฆ์ไทยไกลโรค สายวัดเอวรอบรู้ และปฏิทิน "สุขเริ่ม เมื่อเพิ่มก้าว" สื่อเหล่านี้ได้มีการแจกไปยังพระสงฆ์ทั้งในกรุงเทพฯและ 17 จังหวัดใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ และได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากทั้งพระสงฆ์ ในส่วนกลางและภูมิภาค

          สื่อชิ้นที่ได้รับความนิยมมากชิ้นหนึ่ง คือ ปฏิทิน "สุขเริ่ม เมื่อเพิ่มก้าว" จัดทำขึ้นปีละครั้งเพื่อใช้เหมือนปฏิทินทั่วไป ทำเป็นรูปแบบโปสเตอร์ขนาดใหญ่ 5984 เซนติเมตร 4 สีสวยงามเห็นได้ชัดเจน ใช้ติดผนังเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์เพิ่มการออกกำลังกายด้วยการเดินรูปแบบต่างๆ 4 แบบแต่ละช่องของปฏิทินแต่ละวันมีภาพสติกเกอร์การเดิน 4 รูปแบบ  คือ เดินบิณฑบาต กวาดลานวัด เดินจงกรม และเคลื่อนไหวร่างกายแบบอื่นๆ ในแต่ละวันเมื่อท่านเดินในรูปแบบใดครบ 40 นาที ก็ให้ทำเครื่องหมาย บนรูปสติกเกอร์นั้นๆ เมื่อครบ 1 เดือนให้ รวมจำนวนก้าวเดิน ถ้าท่านมี 1 ขีด ก้าวเดินของทุกวัน ครบเดือนได้ 30 ขีด เท่ากับ 1,200 นาทีต่อเดือน ท่านจะมีสุขภาพแข็งแรง

          นอกจากนั้นยังมีช่องให้บันทึกรอบเอวในแต่ละเดือนด้วย เพื่อให้ท่านระวังไม่ให้รอบเอวเกิน สื่อปฏิทินได้รับความชื่นชอบจากพระสงฆ์เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้ประจำทุกวันอยู่แล้ว ทุกครั้งที่มองดูปฏิทิน ก็อดไม่ได้ที่จะได้รับการเตือนใจให้เพิ่มก้าวเดินเพื่อสุขภาพที่ดีและยืนยาว

          ดังนั้น ในโอกาสที่เริ่มต้นปีใหม่ ท่านได้เตรียมส่งความสุขแก่ผู้หลักผู้ใหญ่และญาติมิตรใกล้ชิดแล้ว อย่าลืมส่งชุดคู่มือความสุขและสุขภาพดีให้พระสงฆ์ อันเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ เชิญติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก "สงฆ์ไทยไกลโรค"

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์  

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม