"พนักงานสุขภาพดี สร้างองค์กรเป็นสุข"

โดย
| |
อ่าน : 20,965

          การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร เป็นแนวทางที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ความสำคัญ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานสัมมนาวิชาการ "Happy Workplace Working Group Meeting 2015 : สุขภาพของพนักงานคือพื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข"ขึ้น เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับพนักงานในองค์กร โดยมีองค์กรภาคธุรกิจต้นแบบเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ด้วย

          "สุขภาพพนักงาน คือ พื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข แต่ก่อนอาจจะไม่มีคนสนใจมากนัก แต่ด้วยปัจจุบันองค์กรหรือบริษัทเริ่มมีผู้สูงอายุมากขึ้น มีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงทำให้หลายคนเริ่มสนใจสุขภาพมากขึ้น" นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าว ในงานสัมมนาฯ

          นพ.ชาญวิทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันองค์กรกำลังขับเคลื่อนบุคลากรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเหล้า สูบบุหรี่ การส่งเสริมเรื่องอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การออกกำลังกาย รวมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมทางกายระหว่างทำงาน มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น ซึ่งการ เตรียมคนให้พร้อมกับการทำงาน ไม่ได้หมายถึงมีความสามารถในการทำงานเพียงอย่างเดียว แต่ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และวิถีทางสังคมต้องพร้อม เมื่อมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ก็ทำให้คนมีความสุขในการทำงานมากขึ้นด้วย

          ด้าน อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และผู้จัดการโครงการโภชนาการสมวัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่จะเป็นกุญแจนำไปสู่การเสริมสร้างองค์กรให้ได้อย่างยั่งยืนว่า อันดับแรกคือ ตัวผู้นำองค์กร ต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของพนักงานในองค์กรเป็นอันดับต้นๆ มีความมั่นคงพอที่จะกล้าลงทุนเรื่องสุขภาพมากกว่าการแสวงหาผลกำไร สองคือ นโยบายขององค์กรหรือบริษัทต้องชัดเจน และต้องมีแผนการทำงานด้านสุขภาพเข้ามารองรับ

          อันดับต่อมาคือ การมีแกนนำและ ทีมเวิร์กที่เข้มแข็ง กระตือรือร้นในการสรรค์สร้างกิจกรรมเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ควรสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และควรสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอยู่เสมอ ท้ายสุดคือ มีการติดตาม ควบคุมการทำงานอยู่ตลอดเวลา ส่วนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต้องทำต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี จึงจะประสบความสำเร็จ

          สำหรับองค์กรสุขภาวะอย่างบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รณรงค์เรื่องอาหารและออกกำลังกายภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน โดย นางสาววีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บอกว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงได้รณรงค์ให้มีการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหว โดยกิจกรรมต้องสนุก ไม่น่าเบื่อ อย่างการจัดกิจกรรมขยับร่างกาย วันละ 2 รอบ คือเวลา 10 โมงเช้า และบ่าย 2 โมง และ ออกกำลังกายหลังเลิกงาน อย่างการเต้นแอโรบิก

          นางสาววีนัสกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สิ่งสำคัญคือ เราต้องเข้าถึงตัวของบุคลากรโดยตรง และ การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้นำในองค์กร เป็นอีกแรงผลักดันที่ทำให้พนักงานหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและอยากออกกำลังกาย

          "สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่ให้พนักงานผ่านการเข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กร เพราะความสุขโดยแท้จริงนั้น คือการไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ" นางสาววีนัสกล่าวทิ้งท้าย

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม