พระนิสิตปฎิบัติงานพัฒนาสังคม

| |
อ่าน : 2,926

ทิศทางพระนิสิตบัณฑิต มจร.กับการลงพื้นที่ปฎิบัติงานพัฒนาสังคม

พระนิสิตปฎิบัติงานพัฒนาสังคม thaihealth

ในปีหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ผลิตพระบัณฑิตสู่สังคมหลายพันรูป หากกล่าวเพียง มจร เชียงใหม่ ปีนี้มีพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจจำนวน 114 รูป รุ่นที่ 61 ซึ่งพระนิสิตเหล่านี้ต้องผ่านการทำงานรับใช้ศาสนาและชุมชนก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เป็นหนึ่งกระบวนการที่พระนิสิตจะได้เรียนรู้ของจริงในสังคม ว่ากันว่า เป็นเวทีพิสูจน์ศักยภาพพระนิสิต ที่อาจจะค้นพบเพชรเม็ดงามทางพุทธศาสนา เติบโตเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคม

โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นหนึ่งโครงการที่จะสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้พระนิสิตได้เห็นต้นแบบพระสงฆ์นักพัฒนา ครั้งนี้มีพระครูสมุห์วิเชียร์ คุณธมฺโม,ดร. วัดเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้มาเล่าประสบการณ์การทำงานในชุมชนอย่างเข้มข้น

อีกหนึ่งเพชรเม็ดงามในวงการพระสงฆ์นักพัฒนา คือ พระสาธิต ธีรปญฺโญ ผู้ก่อตั้งสถาบันธรรมมาภิวัฒน์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่สารภาพว่า ในอดีตไม่เห็นด้วยกับพระสงฆ์ที่ออกมาทำงานพัฒนา แต่เมื่อเรียนจบ และกลับไปอยู่ในชุมชนบ้านเกิดพบว่า มีปัญหาสารพัดอย่างและชาวบ้านขาดที่พึ่ง จึงมิอาจนิ่งเฉยได้

ด้าน พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ดร. ผู้จัดการโครงการพระนิสิตลดบุหรี่ มจร. กล่าวว่า อยากเห็นพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่จบการศึกษาไม่เพียงเป็นผู้มีความรู้ในทางวิชาการ แต่ควรมีทักษะการใช้หลักธรรมเพื่อช่วยลดความทุกข์ให้กับชาวบ้าน ในขณะที่สังคมกำลังตั้งคำถามกับศาสนาพุทธว่า มีบทบาทอย่างไรกับสังคม พระนิสิตควรฟื้นฟูศรัทธาของชาวบ้าน และเป็นที่พึ่งของชุมชนจริงๆ

คงเป็นอีกหนึ่งความหวังของสังคมที่พระสงฆ์จะทำหน้าที่เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญาณ และด้านการพัฒนาชุมชนที่ยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแกนกลาง สอดคล้องกับการปฏิรูปสังคมหลายๆ ด้านในปัจจุบัน

 

 

ที่มา: โครงการเสริมพลังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยงภาคเหนือ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม