พระนิสิตปฎิบัติงานพัฒนาสังคม

| |
อ่าน : 3,136

ทิศทางพระนิสิตบัณฑิต มจร.กับการลงพื้นที่ปฎิบัติงานพัฒนาสังคม

พระนิสิตปฎิบัติงานพัฒนาสังคม thaihealth

ในปีหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ผลิตพระบัณฑิตสู่สังคมหลายพันรูป หากกล่าวเพียง มจร เชียงใหม่ ปีนี้มีพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจจำนวน 114 รูป รุ่นที่ 61 ซึ่งพระนิสิตเหล่านี้ต้องผ่านการทำงานรับใช้ศาสนาและชุมชนก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เป็นหนึ่งกระบวนการที่พระนิสิตจะได้เรียนรู้ของจริงในสังคม ว่ากันว่า เป็นเวทีพิสูจน์ศักยภาพพระนิสิต ที่อาจจะค้นพบเพชรเม็ดงามทางพุทธศาสนา เติบโตเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคม

โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นหนึ่งโครงการที่จะสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้พระนิสิตได้เห็นต้นแบบพระสงฆ์นักพัฒนา ครั้งนี้มีพระครูสมุห์วิเชียร์ คุณธมฺโม,ดร. วัดเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้มาเล่าประสบการณ์การทำงานในชุมชนอย่างเข้มข้น

อีกหนึ่งเพชรเม็ดงามในวงการพระสงฆ์นักพัฒนา คือ พระสาธิต ธีรปญฺโญ ผู้ก่อตั้งสถาบันธรรมมาภิวัฒน์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่สารภาพว่า ในอดีตไม่เห็นด้วยกับพระสงฆ์ที่ออกมาทำงานพัฒนา แต่เมื่อเรียนจบ และกลับไปอยู่ในชุมชนบ้านเกิดพบว่า มีปัญหาสารพัดอย่างและชาวบ้านขาดที่พึ่ง จึงมิอาจนิ่งเฉยได้

ด้าน พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ดร. ผู้จัดการโครงการพระนิสิตลดบุหรี่ มจร. กล่าวว่า อยากเห็นพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่จบการศึกษาไม่เพียงเป็นผู้มีความรู้ในทางวิชาการ แต่ควรมีทักษะการใช้หลักธรรมเพื่อช่วยลดความทุกข์ให้กับชาวบ้าน ในขณะที่สังคมกำลังตั้งคำถามกับศาสนาพุทธว่า มีบทบาทอย่างไรกับสังคม พระนิสิตควรฟื้นฟูศรัทธาของชาวบ้าน และเป็นที่พึ่งของชุมชนจริงๆ

คงเป็นอีกหนึ่งความหวังของสังคมที่พระสงฆ์จะทำหน้าที่เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญาณ และด้านการพัฒนาชุมชนที่ยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแกนกลาง สอดคล้องกับการปฏิรูปสังคมหลายๆ ด้านในปัจจุบัน

 

 

ที่มา: โครงการเสริมพลังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยงภาคเหนือ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม