มทร.ล้านนา ร่วมต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 2,723

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ หนึ่งในชมรมภายใต้เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมที่การขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยวิถีพุทธ มากว่า 25 ปี ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้สังคม กลมกลืนธรรมชาติ” นั้นคือแนวคิดในการหลอมรวมกลุ่มเพื่อนพี่น้องนักศึกษาในรั้วราชมงคลล้านนาในการออกมกำกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และกิจกรรมจิตอาสา

มทร.ล้านนา ร่วมต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth

จากการทำแบบสำรวจจากสมาชิกชมรมที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมแกนนำพุทธแรกพบจำนวน 54 คน มีจำนวนแกนนำและสมาชิกชมรมที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 40 คน โดยแบ่งออกเป็นเพศชายจำนวน 29 คน   และเพศหญิงจำนวน 11 คน โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มคือ เบียร์ และเหล้าสี โดยมีเหตุที่ดื่มเนื่องจาก อยากสังสรรค์เพื่อนฝูง รองลงมาคือดื่มเพื่อบรรเทาความตึงเครียด และวาระพิเศษต่างๆ จนทำให้เกิดผลกระทบตามมาดังต่อไปนี้ 1.ปัญหาด้านการเงิน 2.การเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน 3 .ปัญหาด้านสุขภาพและการเรียน

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้กลุ่มแกนนำชมรมจึงได้เข้าร่วมกับเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สนับสนุนจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยและสถาบันนานาชาติ ไอโอจีที เอ็นทีโอ มูฟเม้น ในการพัฒนาระบบในการช่วยเหลือเพื่อนในสมาชิกชมรมในการลด ละ เลิกการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีแนวทาง คือ “การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้สังคม และกลมกลืนกับธรรมชาติ และใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาร่วมด้วย ” 

มทร.ล้านนา ร่วมต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth

ความสำเร็ตที่เกิดขึ้นของการทำงานชมรมพุทธศาสตร์  คือ เกิดแกนนำนักศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เหนี่ยวแน่นเข็มแข็งและต่อเนื่อง  ปัญหาด้านการเงินลดลง สามารถเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนด  สมาชิกในชมรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประเภทและโทษภัยของสารเสพติดเป็นอย่างดี และมีแกนนำในการขับเคลื่อนงานเพิ่มมากขึ้่น

สามารถติดตามการขับเคลื่อนการทำงานของน้องๆ ได้ที่ แฟนเพจ ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ และ พี่น้องราชมงคลร่วมใจหันหลังให้แอลกอฮอล์

 

 

ที่มา : เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม