พยาบาลเครียดสูง เล็งยกระดับคุณภาพชีวิต

| |
อ่าน : 9,726

พยาบาลเวรเช้า - ดึกมีความเครียดสูง พบปัญหาการนอนหลับ เสี่ยงการบาดเจ็บจากการทำงาน

 พบพยาบาลมีความเครียดสูง แนะทางแก้ยกระดับคุณภาพชีวิต thaihealth

ดร.กฤษดา แสวงดี หัวหน้าโครงการวิจัยสุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย กล่าวว่า จากงานวิจัยในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ พบว่าคุณภาพของพยาบาลมีความสัมพันธ์กับการที่พยาบาลมีชั่วโมงการทำงานติดต่อกันเกินกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน จึงทำให้พบความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากการถูกเข็มตำและของมีคมบาด ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดยในรอบปีที่ผ่านมา กว่าครึ่งหนึ่งของพยาบาล ได้รับอันตรายจากการถูกเข็มตำและของมีคมบาด ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลที่อายุน้อย ที่ต้องเข้าเวรเช้า บ่าย และดึก ซึ่งทำให้มีความเครียดสูง และเกิดปัญหาเกี่ยวกับภาวะการนอนหลับ โดยพยาบาล ที่อายุน้อยจะเสี่ยงมากกว่า

ดร.กฤษดา กล่าวต่อว่า จากงานวิจัยจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อคงอัตรากำลังพยาบาลในระบบไว้ โดย 1.ให้ความรู้เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพไทย และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ในทีมสุขภาพ ตระหนักถึงภาวะคุกคามต่อสุขภาพในที่ทำงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ 2.การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ หรือคู่มือที่แสดงรายละเอียดส่วนประกอบของการดำเนินการ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ (PPE) ของสภาการโดย PPE ที่เป็นรูปธรรมในสถานบริการระดับต่างๆ โดยคู่มือต้องครอบคลุม ภาวะคุกคามสุขภาพที่สำคัญทุกประเภท และรณรงค์ให้นำไปใช้จริง 3.การส่งเสริมให้ติดตามและประเมินผลของ PPE ในสถานบริการสุขภาพหรือ ร.พ.ส่งเสริมให้พัฒนางานวิจัยและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของพยาบาล และติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน PPE ในสถานบริการสุขภาพหรือ ร.พ.จะทำให้ทราบความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ ส่วนการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้ทราบสถานการณ์จริง นำไปสู่การบริหารจัดการ เพื่อป้องกัน ลด หรือแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม