ห่วงเด็กไทยทำผิดคดีรุนแรงเพิ่มขึ้น

โดย
| |
อ่าน : 5,180

ห่วงเด็กไทยทำผิดคดีรุนแรงเพิ่มขึ้น thaihealth

          สสส.ห่วงเด็กไทยทำผิดคดีรุนแรงเพิ่ม สร้างยุทธศาสตร์คืนคนดีสู่สังคม

          นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากรายงานสถิติคดีประจำปี 2556 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่า จำนวนคดีเด็กและเยาวชน ซึ่งถูกดำเนินคดีทั่วประเทศ 36,763 คดี มีเด็กกระทำผิดซ้ำ สูงถึงร้อยละ 20 และมีแนวโน้มกระทำผิดรุนแรงมากขึ้น โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม จะร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ยกระดับงานยุติธรรม เพื่อสร้างคุณภาพเยาวชน

          นางเพ็ญพรรณกล่าวต่อว่า แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.สร้างและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวแบบมีส่วนร่วมระดับชาติในการปฏิบัติต่อเด็ก และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 2.เสริมสร้างสวัสดิ์ภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมระดับชาติและระดับภูมิภาค และ 3.พัฒนาระบบการดำเนินงานด้านจิตสังคมในกระบวนการยุติธรรมเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยมี 2 โครงการย่อย คือ 1.โครงการเครือข่ายยุติธรรมเด็ก เยาวชนและครอบครัวแบบมีส่วนร่วมระดับชาติ และ 2.โครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็ก เยาวชนและครอบครัวแบบมีส่วนร่วม เน้นพัฒนาด้านจิตสังคม

           นางเพ็ญพรรณกล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส.ร่วมกับกรมพินิจฯ ยกระดับมาตรฐานงานยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาเครื่องมือประเมินเชิงลึกด้านสุขภาพจิต ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมสำหรับเด็กที่มีปัญหาซับซ้อนรุนแรง พัฒนาบุคลากรด้านการใช้เครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็น พัฒนารูปแบบ ระบบ กลไกเชื่อมโยงงานบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน เน้นบูรณาการหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรภาครัฐในระดับชาติต่อไป โดยหวังลดจำนวนเด็กและเยาวชนกระทำผิดซ้ำ คืนเด็กดีกลับสู่สังคม

 

 

           ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม