หนุนสร้างองค์กรสุขภาวะ

| |
อ่าน : 3,785

          องค์กรแห่งความสุข เน้นสร้างสุขภาวะพนักงาน หลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง

หนุนสร้างองค์กรสุขภาวะ thaihealth

          ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ Happy Workplace Working Group Meeting 2015 เรื่อง "สุขภาพของพนักงานคือพื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข" ว่า จากข้อมูลสำนักสถิติแห่งชาติ มีแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมกว่า 10 ล้านคน ในสถานประกอบการกว่า 400,000 แห่ง เป็น กลุ่มเป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี หลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสร้างภาระด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ ในปี '49 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พบว่าตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจ จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมูลค่ากว่า 150,000 ล้านบาท ซึ่งการรณรงค์ในองค์กรเชื่อว่า จะทำให้ลดประชากรที่ดื่มแอลกอฮอล์เหลือน้อยกว่า ร้อยละ 27 ได้ในปี'63

          ด้าน รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สสส. กล่าวว่า สัดส่วนของผู้ที่มีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ ปี'47 และ ปี'52 และหากย้อนดูในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีคนอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า มีส่วนทำให้เป็นโรคร้ายแรง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง เป็นต้น ซึ่งทำให้เสียงบฯ ด้านสาธารณสุขกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี สสส. จึงกำหนดหนึ่งในยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลัก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลดภาวะอ้วน และน้ำหนักเกิน โดยสถานประกอบการเป็น 1 ในกลไกสำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

 

 

      ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม