`ปั่นโลด` กิจกรรมชวนสร้างสุขภาพ

| |
อ่าน : 4,860

           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชวนนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป สร้างเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน ในกิจกรรม “ปั่นโลด (MSU Just Ride)” ตามนโยบาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน

`ปั่นโลด` กิจกรรมชวนสร้างสุขภาพ thaihealth

          ชมรมจักรยาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม มมส. ปั่นโลด (MSU Just Ride) โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม

\'ปั่นโลด\' กิจกรรมชวนสร้างสุขภาพ thaihealth

          นายรัฐพล ยัญญะจันทร์ ประธานชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นความสำคัญเรื่องของแนวคิดมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2551 โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินกิจรรมภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ ต่อมาในปี 2552 เกิดเป็นกิจกรรมบริการจักรยานผูกโบว์ โดยคิดค่าบริการวันละ 1 บาท อีกทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 จนกระทั่งปี 2557 ได้เป็น 1 ใน 12 สถาบันที่เข้าร่วมเครือข่าย Active Campus Network ที่มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน

          ด้านผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “ปั่นโลด (MSU Just Ride)” เป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อนนโยบายการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของบุคลากรและนิสิต ตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน และเป็นการเปิดเส้นทางจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นทางการ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองมหาสารคาม ที่จะครบ 150 ปี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ที่จะถึงนี้

 

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

          ภาพประกอบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม