10 ปี ผลงาน สสส. ชัด ลดยอดนักดื่มลงร้อยละ 20

| |
อ่าน : 3,493

           การดำเนินงานของ สสส. ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีตัวอย่างความสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการลดสัดส่วนจำนวนนักดื่มแบบอันตรายหรือดื่มหนักตลอดปีได้ถึง 20% และกลุ่มผู้ดื่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

10 ปี ผลงาน สสส. ชัด ไม่เคยตั้งงบฯ ถล่มบริษัทเหล้า thaihealth

           ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงกรณีที่ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชัน จำกัด ระบุว่า สสส. ไม่สามารถลดจำนวนผู้ดื่มได้สำเร็จในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ว่า การดำเนินงานของ สสส. ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีตัวอย่างความสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการลดสัดส่วนจำนวนนักดื่มแบบอันตรายหรือดื่มหนักตลอดปีได้ถึง 20% และกลุ่มผู้ดื่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ลดลง 17% ทำให้อัตราการดื่มต่อจำนวนประชากรโดยเฉลี่ยลดลงถึง 12% ในรอบ 14 ปี (ระหว่างปี 2540-2554) ที่สำคัญมีการรณรงค์สังคมให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาทิ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา มีผู้สนใจร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีผู้ร่วมงดดื่มเกือบ 17 ล้านคน หรือคิด 83.4% ของจำนวนผู้ดื่มทั้งหมด ในจำนวนนี้มีถึง 8 ล้านคน ที่งดดื่มได้ตลอดช่วงเข้าพรรษา ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมในปี 2546 ที่มีผู้เข้าร่วม 40.4% และร่วมงดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษา 19%

            “เปรียบเทียบภาพรวมรายได้ประชากร(จีดีพี) กับจำนวนนักดื่มแล้ว โดยทั่วไปประเทศที่มีจีดีพีเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจำนวนนักดื่มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย แต่ประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แม้จีดีพีคนไทยเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า แต่ยังสามารถคงอัตรานักดื่มไว้ที่ 31.5% เป็นผลจากทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในด้านการขับเคลื่อนนโยบาย งานวิชาการ สร้างเครือข่าย รณรงค์สื่อสาร เพราะ สสส. มีงบฯ ปีละ 0.1% ของงบประมาณแผ่นดิน หรือคิดเป็น 3.7% ของ สธ. ดังนั้นการขับเคลื่อนเรื่องปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องเหล้าให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ภาคส่วน” ดร.นพ.บัณฑิต กล่าว

              ดร.นพ.บัณฑิต กล่าวอีกว่า ในส่วนการทำงานด้านป้องกันและลดจำนวนผู้ดื่มแอลกอฮอล์ใช้งบประมาณ 10% ของงบทั้งหมด แบ่งเป็นงานขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงานวิจัย สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายและสื่อสารณรงค์ โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อโจมตี หรือสนับสนุนหน่วยงานใดทำลายบริษัทธุรกิจแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตามการตามหลักวิชาการการลดจำนวนผู้ดื่มเหล้า หรือสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพูดถึงทั้งในส่วนการขาย การดื่ม และผลกระทบที่ตามมา มาตรการต่างๆ อาทิ การควบคุมราคา การจำกัดการโฆษณา จากการวิจัยพบว่า ส่งผลชัดเจนต่อการลดการดื่ม ก็อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตบ้าง แต่อยากให้มองว่า เพื่อเป็นการปกป้องเยาวชน และสุขภาพคนไทยมากกว่าเป็นการทำร้ายบริษัท

 

 

                 ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

                                                     www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000013545          

                                                     www.banmuang.co.th/news/politic/8043

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม