กทม. ฝุ่นเกินมาตรฐาน เสี่ยงมีปัญหาระบบหายใจ

โดย
| |
อ่าน : 9,043

กทม. ฝุ่นเกินมาตรฐาน เสี่ยงมีปัญหาระบบหายใจ thaihealth

          นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อมโดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

          โดยตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน ด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กทม.แบบอัตโนมัติ 4 สถานี ได้แก่ สถานีสำนักงานเขตราชเทวี สถานีสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สถานีสำนักงานเขตพระโขนง และสถานีสวนป่าวิภาวดีรังสิต จากการตรวจวัดในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย.57-ม.ค. 58 พบว่าที่เป็นปัญหาคือฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งค่าเฉลี่ยทั่วกรุงเทพฯ อยู่ในช่วง 28-212 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งมาตรฐานต้องไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.

          โดยจุดที่เกินมาตรฐานสูงสุดคือบริเวณสถานีสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 212 มคก./ลบ.ม. ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัม ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 13-86 มคก./ลบ.ม. ซึ่งมาตรฐานต้องไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. โดยจุดที่พบค่าเกินมาตรฐานสูงสุดที่สถานีสวนป่าวิภาวดีรังสิตเขตดินแดง และก๊าซโอโซนค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 0-114 ส่วนในพันล้านส่วนซึ่งมาตรฐานต้องไม่เกิน 100 ส่วนในพันล้านส่วน ถือว่ายังคงเกินค่ามาตรฐานโดยจุดที่วัดได้สูงสุดคือ

          บริเวณสถานีสำนักงานเขตราชเทวี สำหรับมลพิษอื่น ๆ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนและสภาพแวดล้อม โดยได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่เข้มงวดการตั้งจุดตรวจจับรถยนต์ควันดำบริเวณริมถนน เพิ่มความถี่ของการล้างถนนให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเขตชั้นในให้ล้างถนนทุกวัน เขตต่อเมืองล้างถนนวันเว้นวัน และเขตชานเมืองล้างถนนสัปดาห์ละครั้ง พร้อมให้เขตกำชับรถบรรทุกล้างล้อรถก่อนออกจากบริเวณที่มีการก่อสร้างและต้องมีผ้าใบปิดคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายและ กทม.ยังคงเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับมลพิษ นอกจากนี้ขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนหรือเดินทางร่วมกับผู้อื่น ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศได้ที่ www.bangkok.go.th/environment

          นางวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ เนื่องจากฝุ่นขนาดเล็กสามารถเข้าไปถึงหลอดลมได้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปอดและโรคประจำตัว ถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและอาการกำเริบ ขอให้ประชาชนที่สัญจรในจุดเสี่ยง อาทิ ถนนที่มีควันและรถยนต์จำนวนมาก พื้นที่ก่อสร้าง ควรสวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวหากเป็นไปได้ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านไปจุดนั้นๆ

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม