"อ่านสร้างสุข" เฉลิมพระเกียรติ

| |
อ่าน : 4,335

       

         สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ มีมติเห็นชอบให้โครงการสถาน ศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีสถานศึกษาและชุมชนเข้าร่วมจำนวน 60 แห่ง

          นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่าการอ่านนอกจากเป็นเครื่องมือสร้างเสริมความสุขแก่คนเราแล้ว ยังเสริมสร้าง สติปัญญา ความคิด จินตนาการ ทัศนคติ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทางแผนงานฯ และคณะกรรมการบริหารโครงการรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ได้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปีนี้ ซึ่งเราจะนำไปขยายผลให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงต่อไป

 

 

        ที่มา: เว็บไซต์มติชน

       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม