เดินหน้าดูแลสุขภาพ ปชช. - ผู้ป่วยภาคใต้

| |
อ่าน : 6,731

          "ทีมหมอครอบครัว" ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย เข้าถึงบริการสุขภาพดีขึ้น 

ทีมหมอครอบครัว เดินหน้าดูแลสุขภาพปชช.-ผู้ป่วยภาคใต้ thaihealth

          ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยในจำนวนนี้จะมีผู้ป่วยที่นอนติดเตียง ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากอุบัติเหตุทำให้พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

          กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงมีโครงการ "ทีมหมอครอบครัว" ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่อยู่ในบ้าน ชุมชน ในพื้นที่ภาคใต้ คือ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพดีขึ้น ตั้งแต่ยังมีสุขภาพดีจนถึงเจ็บป่วยก่อนเสียชีวิต

          โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ. ได้เปิดตัวโครงการ "ทีมหมอครอบครัว ทั่วตานี คนสุขภาพดี ไม่ทอดทิ้งกัน" ของสำนักสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

          นพ.สมศักดิ์เปิดเผยว่า พื้นที่ชายแดนใต้มีเหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า 10 ปี โดยที่ปัตตานีมีครอบครัวได้ผลกระทบกว่า 1,000 ครอบครัว ในปีนี้ สธ.กำหนดจัดทีมหมอครอบครัวให้มีประจำทุกครัวเรือน ซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลสุขภาพประชาชนที่บ้าน หมอฯ 1 คนรับผิดชอบประชากร 1,250-2,500 คน และมีแพทย์ ร.พ.ชุมชน ร.พ.ทั่วไป และ ร.พ.ศูนย์เป็นที่ปรึกษา

          ในช่วง 4 เดือนแรกนี้ ดำเนินการ 250 อำเภอ ทุกจังหวัด ประมาณ 30,000 ทีม มุ่งเน้น 3 กลุ่มได้แก่ 1.ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ติดเตียง 163,860 คน หรือร้อยละ 1.4 จากผู้สูงอายุทั้งหมด 9.1 ล้านคน 2.ผู้พิการ 1,580,525 คน และผู้ป่วยระยะสุดท้าย จำนวนปีละ 27,785 คน และจะขยายทุกจังหวัดในเดือนก.ย. ซึ่งจะมีทีมหมอครอบครัวไม่ต่ำกว่า 60,000 ทีม

          "ขณะนี้อัตราแพทย์ไทยยังขาดแคลน เฉลี่ยแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,893 คน ขณะเดียวกันปัญหาการเจ็บป่วยสุขภาพของประชาชนขณะนี้ร้อยละ 80 ไม่รุนแรง มีเพียงร้อยละ 20 ที่ต้องนอนโรงพยาบาล ทีมหมอครอบครัวนี้ จะสร้างความคุ้นเคยประชาชน ซึ่งจากการติดตามหลายพื้นที่ พบว่าญาติและผู้ป่วยพึงพอใจมาก" รมช.สธ. กล่าว

          ด้าน นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ที่ปัตตานีมีทีมหมอครอบครัว 142 ทีม เฉลี่ยตำบลละ 1 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยบุคลากรแพทย์ อาทิ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีอสม. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอยดูแล ทุกเรื่องฟรี จากการสำรวจมีผู้ป่วยพักฟื้นอยู่ที่บ้านขณะนี้ 1,717 คน ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง 1,002 คน ผู้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และมีผู้ป่วยระยะสุดท้าย 129 คน

          เบื้องต้นนี้มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่ร.พ.ปัตตานี, ร.พ.ยะหริ่ง, ร.พ.กะพ้อ, ร.พ.หนองจิก และร.พ.ยะรัง ซึ่งในอนาคตจะขยายครอบคลุมทุกอำเภอ

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม