สสส.–วังน้ำเย็น แข่งขันจักรยานทางไกลเพื่อผู้สูงอายุ

โดย
| |
อ่าน : 3,659

สสส.–วังน้ำเย็น แข่งขันจักรยานทางไกลเพื่อผู้สูงอายุ thaihealth

         สสส.ร่วมกับเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จัดแข่งขันจักรยานทางไกลการกุศล มอบรายได้ให้โรงเรียนผู้สูงอายุวังน้ำเย็นพัฒนาคุณภาพชีวิตดูแลกาย-ใจผู้สูงอายุ ลด “ติดเตียง-ติดบ้าน”

         เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว มีการจัดแข่งขันจักรยานทางไกล (Tour of Wangnamyen 2015) โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดปล่อยตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันสำหรับกลุ่มประชาชน(OPEN)ระยะทาง 80 กม.และกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเส้นทาง สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุระยะทาง 20 กม. รวมกว่า 500 คัน

          นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวว่า การแข่งขันจักรยานทางไกล เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานประจำปี 2558 ซึ่งเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นหนึ่งในตำบลสุขภาวะ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน .3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตระหนักถึงความสำคัญการสร้างเสริมสุขภาพ จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้สูงอายุมีสรรถภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สุขภาพดี ห่างไกลโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคมะเร็งบางชนิด  2. ปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนและผู้สูงอายุด้านการรับประทานอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสม 3. ให้เกิดการรวมกลุ่มในการปั่นจักรยานออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้สูงอายุมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกายและปั่นจักรยาน 4. ประชาสัมพันธ์และท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นและพื้นที่ใกล้เคียง โดยรายได้จากแข่งขันจะนำเข้ากองทุนเพื่อการกุศล มอบแก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอายุในตำบลวังน้ำเย็น

สสส.–วังน้ำเย็น แข่งขันจักรยานทางไกลเพื่อผู้สูงอายุ thaihealth

          “โรงเรียนผู้สูงอายุยังขาดปัจจัยในการดูแลจัดการอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะจุดประกายให้คนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน มีการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคล เป็นผู้ที่มีคุณค่าของชุมชนด้วย” นายวันชัยกล่าว

          ด้านนายวิเชียร บัวเรือง ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น กล่าวว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นที่รับเบี้ยยังชีพมีจำนวน 2,010 คนโดยราว 30% เป็นผู้สูงอายุติดบ้าน คือมีภาระ ไม่มีพาหนะ ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ และเป็นผู้สูงอายุติดเตียง ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งมีอยู่ประมาณกว่า 300 คน ในกลุ่มนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดูแล ในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุจะดูแลให้ความรู้สร้างความข้าใจการดูแลสุขภาพตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การตรวจวัดความดันการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น รายได้ที่ได้จากการแข่งขันจะช่วยให้โรงเรียนบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม