“มะเร็งท่อน้ำดี” รู้ก่อนป้องกันได้

โดย
| |
อ่าน : 11,811

“มะเร็งท่อน้ำดี” รู้ก่อนป้องกันได้ thaihealth

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลก พร้อมรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคนี้ เนื่องจากมะเร็งเป็นสาเหตุการตายของคนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

          รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และศัลยแพทย์ผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกว่า มะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งตับชนิดหนึ่งที่มีผู้ป่วยทั่วโลกไม่มากนัก แต่กลับพบมากที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสาน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ประชาชนในภาคอีสาน เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่าภาคอื่นคือ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการกินอาหารสุกๆดิบๆ

“มะเร็งท่อน้ำดี” รู้ก่อนป้องกันได้ thaihealth

          รศ.นพ.ณรงค์ บอกต่อว่า สาเหตุของมะเร็งชนิดนี้ พบว่าเกี่ยวข้องกับการรับประทานปลาน้ำจืด เช่น ปลาตะเพียน หรือทานปลาร้าแบบสุกๆดิบๆ ซึ่งจะทำให้เผลอรับประทานตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับ โดยตัวอ่อนของพยาธิสามารถเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในท่อทางเดินน้ำดี และจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในทางเดินน้ำดี และเกิดเป็นมะเร็งในที่สุด โดยในปีหนึ่งๆ จะมีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีกว่า 10,000 ราย เสียชีวิตจากโรคนี้ นอกจากนี้ยังมีประชากรกว่า 10 ล้านคน เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดี

          รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี บอกว่า โรคมะเร็งท่อน้ำดีสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ในระยะที่ลุกลามไปมากแล้ว ซึ่งหากมีกระบวนการเฝ้าระวัง คัดกรองให้ผู้ป่วยสามารถมารักษาได้ในระยะต้นๆ ก็สามารถรักษาได้ทันท่วงที ดังนั้นเราสามารถป้องกันไม่ให้ตนเองเป็นมะเร็งได้ ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็ง จะช่วยให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการดูแลตนเองตั้งแต่การป้องกัน การตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี

          ขณะเดียวกันรศ.นพ.ณรงค์ ได้แสดงถึงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์โรคมะเร็งว่า ประเทศไทยยังคงมีความกังวลในด้านการรักษาโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ และความเข้าใจของผู้ป่วยในด้านการดูแลตนเอง ซึ่งสาเหตุของโรคมะเร็งนั้นมักเกิดจากการรับประทานอาหาร ประเภทการเผาไหม้ ปิ้งย่างจนเกรียม อาหารประเภทหมักดอง หรืออาหารที่มีความชื้นและเชื้อราปนเปื้อน รวมถึงอาหารสุกๆดิบๆ ซึ่งอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหลัก ที่จะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น ดังนั้นวิธีที่จะป้องกันโรคมะเร็งได้ดีที่สุดคือ ต้องรู้จักการเลือกรับประทานอาหาร โดยต้องเป็นอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด อีกทั้งต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภทปิ้งย่าง อาหารหมักดองและอาหารสุกๆดิบๆ

 

             เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม