‘เครือข่ายไร้รอยต่อ’ แก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวช

| |
อ่าน : 6,150

          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแนวทางการรักษาผู้ป่วยจิตเวช โดย ‘เครือข่ายไร้รอยต่อ’ สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง

 ‘เครือข่ายไร้รอยต่อ’ แก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวช thaihealth

          นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสภาพปัญหาโรงพยาบาลตามแนวชายแดนและการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่ จ.น่าน เปิดเผยว่า การจัดบริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช จ.น่าน มีครบในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยมีจิตแพทย์และพยาบาลจิตเวชเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 3,188 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 แม้จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการเข้าถึงบริการ แต่พบอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูง ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าว จ.น่าน จึงตั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านจิตเวชเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นและลดอัตราฆ่าตัวตาย ให้ผู้ติดสุราได้รับการรักษาเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถของรพ.ชุมชนและรพ.สต.ในรูปแบบเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

          นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า หัวใจของการพัฒนางานด้านสุขภาพ คือ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” ซึ่งจะสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเชื่อมโยงบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การหมุนเวียนแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อไปจัดบริการในพื้นที่และเตรียมพร้อมให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาผู้ป่วยจิตเวช เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการ คือ กระบวนการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมของแพทย์เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง มีแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ โดยใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายในจังหวัด เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

 

          ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้า

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม