คนรุ่นใหม่หนุน “เชียงใหม่ ไร้แอลกอฮอล์”

| |
อ่าน : 9,130

       หลายปีที่ผ่านมา งานรณรงค์ขับเคลื่อนการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเข้าถึงและปกป้องนักดื่มหน้าใหม่จากเครื่องดื่มมึนเมาในกลุ่มเยาวชนได้รับกระแสตอบรับจากวัยรุ่นวัยใสรุ่นใหม่ๆ มากขึ้น   

คนรุ่นใหม่หนุน “เชียงใหม่ ไร้แอลกอฮอล์” thaihealth

      ล่าสุด โครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ก็นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่วัยรุ่นเชียงใหม่ตบเท้าเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมกันอย่างเข้มข้น โดยกลุ่มแกนนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ มี 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  คนรุ่นใหม่หนุน “เชียงใหม่ ไร้แอลกอฮอล์” thaihealth   รักพงศ์ คำซาว ผู้ประสานงานโครงการฯ เล่าให้ฟังว่า กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ลด ละ การดื่มแอลกฮอล์และสารเสพติดนั้นคือ กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยโครงการจะสนับสนุนกิจกรรมในคลับของนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำนักศึกษา และการจัดทำสื่อรณรงค์ต่างๆ

     “ใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกลุ่มชมรมของคณะสังคมศาสตร์ ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกลุ่มคุณทำได้ ที่ขับเคลื่อนโครงการสุขเลือกได้ ถ้าคุณไม่เลือกเหล้าและบุหรี่ กลุ่มองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย และชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีชมรมสร้างเสริมสุขภาพ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย และชมรมเพื่อการสื่อสารคลื่นของทางมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่  มีสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย และชมรมพุทธศาสตร์ ที่คอยช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาให้เลิกเหล้า และเลิกยาเสพติดได้มากที่สุด โดยใช้ลงพื้นที่สนทนาธรรม มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

     ก่อนที่กลุ่มนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยจะรวมตัวกันทำกิจกรรม จะมีการทำข้อมูลพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกในคนรุ่นใหม่หนุน “เชียงใหม่ ไร้แอลกอฮอล์” thaihealthชมรมว่ามีคนดื่ม หรือไม่ดื่มกี่คน และประกาศกฎกติกาในทุกกิจกรรมของชมรมที่จัดขึ้นจะไร้แอลกอฮอล์ รวมถึงพื้นที่ปลอดเหล้า สำหรับปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่ตั้งขึ้นใหม่ 14 กิจกรรม เป็นการร่วมมือของน้องๆ ในชมรมที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดการลด ละ เลิก แอลกฮอล์ และสารเสพติด นอกจากนี้ทั้ง 4 มหาวิทยาลัยยังร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปกป้องประชาชนจากปัญหาการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

     “กิจกรรมที่น้องๆ ร่วมทำกันในเทศกาลสำคัญๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยรอบคูเมือง  โครงการรักไม่เมาที่จะจัดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้คนตระหนักถึงภัยของแอลกอฮอล์ และสารเสพติดมากขึ้น ชี้ให้เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการรณรงค์การงดดื่มแอลกฮอล์ในสถานศึกษา คือ นักดื่มหน้าใหม่ลดจำนวนลง และนักศึกษาที่เคยดื่มอยู่แล้วก็จะดื่มลดน้อยลงกว่าเดิม เนื่องจากกิจกรรมที่ทางชมรมของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจัดนั้น มีผลชักจูงให้นักดื่มหันไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และตระหนักถึงภัยของการดื่มมากขึ้น” รักพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

    เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ team content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม