อ่านสร้างสุข พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โดย
| |
อ่าน : 2,919

อ่านสร้างสุข พัฒนาศักยภาพบุคลากร thaihealth

         สสส.ชูต้นแบบอ่านสร้างสุขสถานศึกษาต้นแบบชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน

          นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) กล่าวว่า "โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด "อ่านสร้างสุข" เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดสถานศึกษาอ่านสร้างสุขทั่วประเทศต่อไป นำไปสู่การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้

          ทางสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึก 2557 เข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีสถานศึกษาและชุมชนเข้าร่วมจำนวน 60 แห่ง

          ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.กล่าวว่าอย่างไรก็ตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุขได้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ในปีนี้ ซึ่งเราจะนำไปขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วถึงต่อไปในทุกระดับชั้น

 

 

           ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม