อ่านสร้างสุข พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โดย
| |
อ่าน : 2,821

อ่านสร้างสุข พัฒนาศักยภาพบุคลากร thaihealth

         สสส.ชูต้นแบบอ่านสร้างสุขสถานศึกษาต้นแบบชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน

          นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) กล่าวว่า "โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด "อ่านสร้างสุข" เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดสถานศึกษาอ่านสร้างสุขทั่วประเทศต่อไป นำไปสู่การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้

          ทางสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึก 2557 เข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีสถานศึกษาและชุมชนเข้าร่วมจำนวน 60 แห่ง

          ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.กล่าวว่าอย่างไรก็ตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุขได้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ในปีนี้ ซึ่งเราจะนำไปขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วถึงต่อไปในทุกระดับชั้น

 

 

           ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม