“พานพิทยาคม" โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

| |
อ่าน : 6,661

     ผลักดันเรื่องปลอดบุหรี่ให้เป็นวาระหลักของโรงเรียนพานพิทยาคม ดึงทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบ เป็นกลยุทธ์หลักของโรงเรียนจนได้รับเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่

<img src="/data/content/2015/01/27237/cms/thaihealth_c_bhijnorxy136.jpg" alt="“พานพิทยาคม" โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ="" thaihealth"="" style="line-height: 1.6; width: 500px; height: 280px; margin: 10px;" /data-cke-saved-src="/data/content/2015/01/27237/cms/thaihealth_c_bhijnorxy136.jpg">

     “จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรมจากเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งได้รับแนวทางที่เป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกด้านของการทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ ผมจึงปรึกษากับผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนงานให้ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีงบประมาณสนับสนุน มีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน”

     กลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานคือเริ่มจากต้องทำให้เป็นวาระหลักของโรงเรียน สร้างบรรยากาศที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งเท่านั้น โดยมีทั้งครูผู้รับผิดชอบโดยตรง มีแกนนำนักเรียนจากทุกห้อง ห้องละ 5 คน มีการขยายผลไปถึงชุมชนโดยรอบโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียนอื่น ๆ ในเขตอำเภอพาน โดยท่านนายอำเภอพานให้เกียรติเป็นผู้นำในการประกาศเจนารมณ์ขับเคลื่อนเรื่องการไม่สูบบุหรี่ทั้งระดับอำเภอ

     เมื่อสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่แล้ว การสูบบุหรี่ภายในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่ผิดปกติ ถูกจับตามองจากคนรอบข้าง ซึ่งเมื่อมีการสูบบุหรี่เกิดขึ้น จะมีการประกาศเสียงตามสายให้รู้ตัว จากนั้นจึงค่อย ๆ สอดแทรกความรู้เรื่องบุหรี่ให้กับนักเรียนในทุกช่วงโอกาส ขยายไปถึงบ้านปลอดบุหรี่ โดยนักเรียนเป็นสื่อกลางไปถึงผู้ปกครอง นอกจากนี้ หากพบมีนักเรียนสูบบุหรี่ ก็จะมีกระบวนการช่วยเหลือโดยครูจิตอาสาที่สละเวลามาให้คำปรึกษาและติดตามผลนักเรียนจนกว่าจะเลิกสูบได้

     สิ่งที่กำลังวางแผนดำเนินการในระยะต่อไป คือการจัดทำคู่มือการขออนุญาตใช้สถานที่ของโรงเรียนในการจัดงานของชุมชน ที่จะต้องมีการตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะต้องดูแลไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียนในระหว่างจัดงาน ซึ่งจะทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ทั้งในและนอกเวลาราชการ

 

 

      ที่มา: ครูวุฒิชัย ใหม่วงค์ หัวหน้าคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนพานพิทยาคม เว็บไซต์เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

      ภาพประกอบจากเว็บไซต์เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม