ชวนตรวจมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก

| |
อ่าน : 3,520

          โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการมหกรรมสุขภาพชวนประชาชนตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก

ชวนตรวจมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก thaihealth

          ด้วยองค์การอนามัยโลก  ได้กำหนดให้วันที่  ๔   กุมภาพันธ์  ของทุกปี  เป็นวันมะเร็งโลก โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้กำหนดจัดโครงการ“มหกรรมสุขภาพ World Cancer Day 2015 ” ขึ้น ในวันพุธที่ ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็งและสุขภาพ การเสวนาปัญหาสุขภาพและโรคมะเร็ง กิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครเพื่อเพื่อนมะเร็ง 3 ตำบลได้แก่ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลพิชัย และตำบลต้นธงชัย  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผู้ป่วยมะเร็งและญาติ  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป กว่า ๕๐๐ คน 

          ในวันมะเร็งโลกปี 2015 นี้ กำหนดประเด็นการรณรงค์  ‘Not beyond us’ “โรคมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ได้เกินความสามารถในการจัดการ”  โดยมุ่งเน้นกระบวนการเชิงรุกเพื่อจัดการกับโรคมะเร็ง โดยอาศัยวิธีการที่มีอยู่แล้ว และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักได้แก่  การเลือกดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี (Healthy Life Choices) การตรวจค้นหาโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก (Early Detection) ทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างเท่าเทียม(Treatment for All)  และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง(Quality of Life)

 

 

          ที่มา : ประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม