ระวังโรคภัยหน้าหนาว ซ้ำเสี่ยงไฟไหม้เพิ่ม

| |
อ่าน : 2,488

          ระวังโรคภัยหน้าหนาว ซ้ำเสี่ยงไฟไหม้เพิ่ม

ระวังโรคภัยหน้าหนาว ซ้ำเสี่ยงไฟไหม้เพิ่ม thaihealth

          นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ ฤดูหนาวแล้ว สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อาจ ทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด และมือ เท้า ปาก จึงขอให้พี่น้อง ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและบุตรหลานให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะ กลุ่มเสี่ยงคือเด็กเล็กช่วงอายุ 0-4 ปี ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ด้วยการทำร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ หากพบว่า มีอาการรีบไป พบแพทย์

          ภัยอีกอย่างหนึ่ง ในช่วงฤดูหนาวคืออัคคีภัยเพราะฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ความชื้นต่ำ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมากกว่าปกติด้วย จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการจุดธูปเทียนบูชาพระ ปิดสวิตช์ไฟถอดปลั๊กไฟ และ ปิดวาล์ว ถังก๊าซหุงต้มให้สนิททุกครั้งหลัง ใช้งาน ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย หากพบเห็นอัคคีภัยให้รีบแจ้ง 199 ทันที

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม