ร่วมหาแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย
| |
อ่าน : 3,815

ร่วมหาแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth

         จังหวัดแพร่ หาแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา หลังพบ มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในวัยผู้ใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และในกลุ่มเด็ก เยาวชน เป็นอันดับ 4 ของประเทศ

          เมื่อเร็วๆ นี้  ที่โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมืองแพร่ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังการเสนอแนวคิด ในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดแพร่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนรวม 50 คน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและรับฟัง การเสนอแนวคิดในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของจังหวัดแพร่ที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2558

            นายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดแพร่ ในเด็กและเยาวชนทั้งสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ที่มีความเสี่ยงต่อการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าจำนวนผู้เสพยาเสพติดชนิดร้ายแรงนั้น กว่าร้อยละ 95 เริ่มต้นจากการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากตัวเลขของสำนักงานวิจัยปัญหาสุราพบว่า จังหวัดแพร่มีความชุกของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในวัยผู้ใหญ่ ร้อยละ 50.5 เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และในกลุ่มเด็กและเยาวชน ร้อยละ 25.5 เป็นอันดับ 4 ของประเทศ และมีแนวโน้มการขยายตัวของปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

             ที่ผ่านมาประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องแพร่ ดำเนินการพัฒนาความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ในการป้องกัน ควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาพรวมของจังหวัดแพร่ มาอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินการในหลายมิติ ในการควบคุมปัญหา ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ แต่เนื่องจากความขีดจำกัดในการดำเนินการหลายด้าน และที่สำคัญคือการร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากชุมชน สังคม ยังอยู่ในระดับต่ำ

             แนวทางการดำเนินการมาตรการ ที่จะชะลอปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น มาตรการที่ได้รับการศึกษาแล้วพบว่า จะส่งผลให้การชะลอปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่จิตใจและการสร้างความตระหนักรู้ของผู้ประกอบการ ที่พบว่ามีเป้าหมายของกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ มุ่งรูปไปยังเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย เป็นมาตรการเชิงรุก และตามด้วยมาตรการ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา 

 

 

              ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดแพร่ 

              ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม