ให้โอกาส “ชีวิต” มีสิทธิเท่าเทียม

| |
อ่าน : 9,290

              “สัญชาติ” ที่ได้ติดตัวมาแต่กำเนิด อาจมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ที่เกิดในเขตเมืองหรือชนบททั่วไป หากแต่บุคคลชายขอบซึ่งไร้รัฐ/ไร้รากเหง้า หรืออาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศ คุณค่าและความหมายของการมีสัญชาติ ... มีค่าอนันต์

ให้โอกาส “ชีวิต” มีสิทธิเท่าเทียม thaihealth

                 “บัตรประชาชนคือเรื่องพื้นฐาน เพราะเราทุกคน “มี” เราถึงต่อยอดไปเรื่องอื่นๆ ได้ ทั้งการเข้าโรงเรียนหรือรับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล แต่ถ้าเราเริ่มจากการเป็นใครไม่รู้ในสังคม เราจะทำอะไรได้ จะเดินตามฝันที่มีได้หรือไม่”

                  เป็นคำกล่าวสั้นๆ ชวนคิดถึง “สิทธิ” ที่แต่ละคนพึงได้ จากการมีสัญชาติ และมี “บัตรประชาชน” ของ ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส. เมื่อครั้งร่วมลงพื้นที่ไปกับทริป “ดินแดนแสนดอกไม้” เพื่อร่วมจัดกิจกรรม “ความฝันวันเด็ก” ให้กับเด็กและเยาวชนชนเผ่าดาระอั้ง ชุมชนบ้านปางแดงนอก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. เมื่อวันเด็กที่ผ่านมา

ให้โอกาส “ชีวิต” มีสิทธิเท่าเทียม thaihealth

                 โดย “ทริปดินแดนแสนดอกไม้” เป็นหนึ่งใน โครงการพัฒนาสื่อ เพื่อปรับทัศนคติต่อผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ภายใต้ความร่วมมือของ กลุ่มนิตยสารอะเดย์ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) และศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) องค์กรสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเป็นภาคีทำงานกับสำนัก 9 สสส.

                 “เราก็คนคนหนึ่ง มีครอบครัวที่ต้องกิน ต้องใช้ แต่ไปทำงานข้ามเขตไม่ได้ ไปไกลแล้วก็ถูกจับ มันคือชีวิตที่ไม่มีทางเลือก” เสียงสะท้อนของดาระอั้งหนุ่มคนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับสัญชาติ เล่าถึงสถานการณ์ปัญหาของตนเอง

ให้โอกาส “ชีวิต” มีสิทธิเท่าเทียม thaihealth          วิวัฒน์ ตามี่ ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) และ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพ สำหรับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ สสส. เล่าถึงความเป็นมาและการทำงานในพื้นที่ของ “โครงการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพ สำหรับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ” ว่า เกิดขึ้นเมื่อตุลาคมปี พ.ศ. 2554 โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล  องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคีเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดเข้ามาร่วมเติมความเห็นและพัฒนาโครงการ

          “บทบาทหน้าที่ของโครงการฯ เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายพัฒนาโครงการในระดับพื้นที่ เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิเข้าถึงสิทธิ์มากขึ้น อย่างเช่น การพัฒนาล่ามชุมชน การพัฒนาศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ์ โครงการพัฒนาระบบและกลไกจังหวัด โดยเป็นทั้งฝ่ายสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ และร่วมลงมือพัฒนา”

             ปัจจุบัน โครงการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพ สำหรับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ ร่วมดูแลกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในเขตพื้นที่ตามจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี (สังขระ)

             “กลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงและลำบากมากก็คือ กลุ่มคนชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่หุบเขาที่รอพิสูจน์สัญชาติ 10 กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข 0 เพราะพวกเขาเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่มีประเทศไหนรับรองให้ว่าเป็นคนในประเทศนั้น จึงทำให้ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานใดๆ เลย” ตัวแทน ศปส. ให้ข้อมูล

              ด้วยเหตุนี้ อีกบทบาทของโครงการฯ คือรับผิดชอบการผลักดันให้คนเหล่านี้ได้รับสิทธิพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขโดยยื่นข้อเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาต่อไป

              “ที่ผ่านมา แม้มีมติ ค.ร.ม.อยู่แล้ว แต่คนเหล่านี้ก็ยังมีข้อจำกัดว่าพูดภาษาไทยไม่ได้ จึงทำให้ไม่กล้าไปรับบริการ เมื่อไม่กล้าไป ก็เข้าไม่ถึงการบริการอีก แม้กระทั่งเรื่องการเดินทางข้ามเขตจังหวัดไปทำงาน เมื่อยังไม่ได้รับสัญชาติ ก็ไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้” วิวัฒน์กล่าว

               ด้านบทบาทของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) นั้น มีเพื่อกระตุ้นรัฐบาลไทยให้เห็นความสำคัญ ยอมรับ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นไปตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองอย่างจริงจัง

                 เพราะสังคมไทยควรมีความรู้ความเข้าใจถึงความเป็น “ชนเผ่าพื้นเมือง” ให้สิทธิ์ ให้เกียรติ อยู่ร่วมกันได้อย่างเอื้ออารีและมีความสันติสุขสมานฉันท์

 


                 เรื่องโดย : ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม