ตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงพยาบาล

| |
อ่าน : 4,957

รพ.น่าน ตั้ง“ธนาคารขยะรีไซเคิล” ลดปริมาณขยะ พร้อมส่งต่อแนวคิดไปยัง รพ.ชุมชน

นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ ผอ.รพ.น่าน  กล่าวว่า  แม้ รพ.น่านจะมีปัญหาเรื่องขยะไม่มากนัก แต่เราก็ต้องการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน รพ.และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งเศษวัสดุ ให้ทุกคนรู้จักการแยกขยะ ซึ่งหากเริ่มที่ทำงานได้แล้ว ก็สามารถนำกลับไปทำต่อได้ที่บ้าน และชุมชนต่อไป แล้วคุณภาพชีวิตที่ดีจะตามมา

“ธนาคารขยะรีไซเคิล” คือหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ   ด้วยการคัดแยก จัดเก็บและนำส่งขยะเพื่อการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ โดยการเดินสายถ่ายทอดความรู้ ทำความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดพลิกความคิด เกิดทัศนคติที่ดีในการจัดการขยะ ทั้งการลดปริมาณขยะ การใช้ของซ้ำ และการนำส่งขยะเพื่อการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ ให้กับบุคลากรของ รพ.น่านในทุกหน่วยงาน ได้ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ นี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรของเรา "นพ.พิษณุ กล่าว

ผอ.รพ.น่าน กล่าวต่อว่า หลักการของธนาคารขยะรีไซเคิล คือให้เจ้าหน้าที่เป็นสมาชิกของธนาคาร  นำขยะมาฝากที่ธนาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ทำการคัดแยกและชั่งน้ำหนักขยะและคำนวณเป็นเงิน แล้วบันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที่ทาง รพ.ประสานกับร้านรับซื้อของเก่า เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคา  ในช่วงระยะเวลาเพียง 4 เดือนตั้งแต่เริ่มดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล   ได้เกิดการดำเนินงาน ในโรงพยาบาลน่าน อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการคัดแยก นำส่งขยะจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าสู่ธนาคารเป็นประจำทุกวันพุธ เปลี่ยนขยะที่เป็นสิ่งของไร้ค่า เป็นสิ่งของที่มีมูลค่า มีเงินหมุนเวียนจากการซื้อขายขยะรีไซเคิล 

อีกทั้งเจ้าหน้าที่ รพ.น่านให้ความร่วมมือในการจัดการขยะเป็นอย่างดี มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากพี่สู่น้องในองค์กร ขยายความคิดและการปฏิบัติไปยังผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ  รวมทั้งการส่งต่อแนวคิดนี้ไปยัง รพ.ชุมชน ในการศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิลของ รพ.น่านด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม