หนุนพัฒนางานวิจัยแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่

| |
อ่าน : 3,345

สธ.หนุนบุคลากรพัฒนางานวิจัยแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่เพื่อให้บุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศนำ เสนอผลงานวิจัยในพื้นที่ใแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยและแนว ทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

นาย สุรชัย เบ้าจรเรา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณ สุขประจำปี2556ครั้งที่21 เรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อคนไทยสุขภาพดี เพื่อให้บุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศนำ เสนอผลงานวิจัยในพื้นที่ในการพัฒนาระบบบริการแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยและแนว ทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆนำความรู้ไปพัฒนาระบบบริการให้เกิดประโยชน์ต่อไป

นพ.ณรงค์กล่าวว่าปีนี้มีผู้ส่งผลงาน วิชาการเข้าร่วมประกาดทั้งหมด555เรื่อง แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ผลงานวิจัยที่ นำเสนอด้วยวาจา 325เรื่องผลงานวิจัยที่นำเสนอแบบโปสเตอร์155เรื่องและผลงานวิจัยที่เป็นนวัต กรรมหรือสิ่งประดิษฐาน75เรื่องผลงานทั้งหมดได้ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาอาชีพของมหาวิทยาลัยสาธารณสุขและ มหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปีต่อไป

นอกจากนี้ยังมีงานเสวนาที่น่าสนใจหลาย เรื่องอาทิการปฏิรูประบบสาธารณสุขอย่างไรจึงตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ วิวัฒน์การแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวไปอินเตอร์ ทิศทางการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แผนไทยจะเป็นแผนหลักของไทยในชาตินี้ เป็นต้น

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในการประชุม ครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให่้แก่ผูที่มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำ ปี2555จำนวน7รางวัลแบ่งเป็น3ประเภทคือประเภทรางวัลยอดเยี่ยม4รางวัลได้แก่ การประเมินโครงการสนับสนุนการกำกับการกินยาวัณโรคต่อเนื่องจากสำนักงานสา ธารณสุขจ.มหาสารคาม การพัฒนาแบบคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อตับในผู้ป่วยที่ ใช้ยาต้านไวรัสวัณโรคจากฝ่ายเภสัชกรรมรพ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี ผลการใช้คะแนนอาปาเช2ในการบริหารเตียงหอผู้ป่วยไอซียูทั่วไปจากรพ.ลำปางและ ผลงานประดิษฐ์เครื่องถ่างแผลผ่าตัดมะเร็งเต้านมและผ่าตัดอื่นๆจากรพ.กระบี่

รางวัลดีเด่น2รางวัลได้แก่ผลงานการใช้ อัลตราซาวด์เพื่อตรวจการรั่วของสารน้ำในผู้ป่วยเดงกี่จากรพ.ขอนแก่นและผลงาน การศึกษาพัฒนาตำรับอาหารในศูนย์เด็กเล็กให้เหมาะสมกับบริบทของท้้องถิ่นจาก ศูนย์อนามัยที่9พิษณุโลก และรางวัลชมเชย1รางวัลได้แก่ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อ เข่าเทียมตึกพิเศษ60เตียงโรงพยาบาลศรีสะเกษ จากรพ.ศรีสะเกษ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม