เปิดตัวโครงการ "ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย"

| |
อ่าน : 5,716

        หอการค้ายไทย ร่งมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดตัวโครงการ "ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย : Inspiring Thailand" เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมกับคนไทยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

/data/content/2015/01/27114/cms/e_adjmnruw4789.jpg

      ท่ามกลางปัญหาที่ทวีความซับซ้อนและมีความหลากหลายในสังคมไทย ประกอบกับความคาดหวังของคนไทยต่อการปฏิรูปประเทศให้ดีขึ้น นอกเหนือจากการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปโดยกลไกรัฐแล้ว การปฏิรูปโดยการ ”ลงมือปฏิบัติ” ที่เป็น “พลังประชาชน” เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และสำคัญมากในการวางยุทธศาสตร์ให้เป็นการขับเคลื่อนงานระดับชาติ

     ด้วยเหตุนี้หอการค้าไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิเพื่อคนไทย, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ(สปพส.), สถาบันเช้นจ์ ฟิวชันฯ และภาคีต่างๆ กว่า 20 องค์กร ได้ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ "ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย : Inspiring Thailand" เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมกับคนไทยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

          ทั้งนี้ โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย ประกอบด้วยโครงสร้างงานหลัก ๆ 4 ด้าน ได้แก่

          1) งานสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของคนในชาติ

          2) งานร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ

          3) งานพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำ

          4) งานสื่อสารโครงการ

      โดยกำหนดเปิดตัวโครงการในงานคนไทยขอมือหน่อย วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ เซ็นทรัลคอร์ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

      วิทยากร ได้แก่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ, ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์, นพ.พลเดช ปิ่นประทีป, คุณวิเชียร พงศธร, ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, คุณวรวรรณ ธาราภูมิ, คุณสุรงค์ บูลกุล, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ฯลฯ 

 

 

     ที่มา : เครือข่ายพลังบวก

    

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม