มอบจักรยาน เพื่อลูกหลานชายแดนใต้

| |
อ่าน : 5,420

     กอ.รมน. ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสสส.  ชวนสังคมเติมยิ้มให้ลูกหลานทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้  ส่งมอบ “จักรยาน” หวังเพิ่มกิจกรรมทางกายส่งเสริมให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

/data/content/2015/01/27098/cms/e_befghjqrty56.jpg

     เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่ห้องประชุม 211 ชั้น 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีพิธีมอบจักรยานให้ลูกหลานของกำลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส จำนวน 25 คัน เพื่อขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้เหล่ากำลังพล ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club: TCC) และสำนักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานในวีถีชีวิตประจำวัน ในทุกกลุ่มของสังคม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนเพราะการพยายามส่งเสริมให้เด็ก นักเรียนได้ใช้จักรยาน เดินทางไปโรงเรียนนั้น นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ยังเป็นการฝึกให้เด็ก นักเรียน ได้รู้จักรับผิดชอบตัวเองอีกด้วย

  /data/content/2015/01/27098/cms/e_abejkmopy347.jpg   ทพ.อ.วีระ ลือวิชนะ ผู้อำนวยการ สนย.กอ.รมน. กล่าวว่า โครงการสองล้อเติมยิ้ม....ลูกหลานชายแดนใต้ เป็นภารกิจเล็กๆ ที่มีวัตถุประสงค์คือ ระดมและรวบรวมทุนจากผู้ที่ต้องการให้การสนับสนุน หรือบุคคลทั่วไปและนำไปจัดหาจักรยานสภาพดี และจัดส่งไปยังภูมิลำเนาที่เด็กอยู่ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ กองกำลังพล ที่ตั้งใจปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งเพื่อให้กำลังใจครอบครัวของเหล่าทหารหาญเหล่านั้น โดยได้รวบรวมรายชื่อของลูกหลานทหารมาแล้ว  ซึ่งจะได้นำไปมอบต่อให้กับลูกหลานของทหารในภูมิลำเนาต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ภารกิจเติมยิ้มให้ลูกหลานฯ ยังดำเนินต่อไป โดยครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน กอ.รมน. สสส. และชมรมฯ ซึ่งโครงการฯ มีความยินดีและขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจเป็นแนวร่วมปฏิบัติการ ส่งมอบรอยยิ้มลูกหลานฯ ในโอกาสต่อไป

     ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการขอบคุณทหาร ให้กำลังใจครอบครัว และเติมยิ้มให้ลูกหลานฯแล้ว การส่งเสริมให้เด็ก นักเรียนหันมาใช้จักรยานเดินทางไปโรงเรียน ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีวินัย และความรับผิดชอบต่อตัวเอง เพราะการเดินทางไปโรงเรียนโดยการใช้จักรยานนั้น พวกเขาสามารถเลือกกำหนดเวลาที่จะออกจากบ้านได้ด้วยตัวเอง มีเวลารดน้ำ พรวนดิน ให้อาหารไก่-ปลา ก่อนไปโรงเรียน ไม่จำเป็นต้องไปยืนตากแดดรอรถตู้มารับ ซึ่งเป็นการสอนให้เด็กรู้จักการพึ่งตัวเอง

     รศ.ดร. วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า การส่งเสริมให้เด็กใช้จักรยานนั้น เป็นการสนับสนุน เด็กได้มีกิจกรรมทางกาย เด็กได้ออกกำลังกาย เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กอ้วนสามารถลดน้ำหนักได้ นอกจากงดหวาน งดแป้งแล้ว อีกทั้งการใช้จักรยานสำหรับ กลุ่มเด็ก นักเรียน ยังเป็นการเพิ่ม กิจกรรมทางสังคมของเด็กๆ ระหว่างปั่นไปโรงเรียน ปั่นไปเที่ยวเล่น ช่วยเสริมสร้างหรือเพิ่มความมีสุขภาวะของชุมชน สังคม ได้ จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมลักษณะนี้

 

 

     ที่มา: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม