‘มะขามป้อม’ สื่อละครสร้างสรรค์จากชุมชนสู่เมือง

โดย
| |
อ่าน : 17,786

/data/content/2015/01/27081/cms/e_dhjlpquvz469.jpg

          ‘มูลนิธิสื่อชาวบ้าน’ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ‘มะขามป้อมกลุ่มคนเล็กๆ แต่พลังยิ่งใหญ่ ที่มองเห็นปัญหาของชุมชน และนำกระบวนการละครเป็นสื่อกลางเพื่อสะท้อนปัญหาของชุมชนสู่สังคมเมือง

/data/content/2015/01/27081/cms/e_acdjprstvwy1.jpg

          “การเดินทางยาวนานกว่า 30 ปี ของมะขามป้อม เริ่มต้นจากกลุ่มรุ่นพี่ที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ที่มีความเห็นตรงกันว่า สื่อมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาชุมชน จึงรวมตัวกันขึ้น โดยใช้ชื่อภายหลังว่า สื่อชาวบ้าน” ญาดา เกรียงไกรวุฒิกุล หรือ พี่หมวย ผู้จัดการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน เล่าถึงความเป็นมา

          พี่หมวย เล่าให้ฟังต่อว่า เนื่องจากสมัยก่อนต้องเดินทางไปอบรมครูตามสถานที่ต่างๆ การใช้ชื่อ ‘สื่อชาวบ้าน’ค่อนข้างฟังยาก ไม่ติดหูและไม่น่าสนใจ จึงตั้งชื่อกลุ่มกันใหม่ว่า ‘มะขามป้อม’ โดยสาเหตุที่ชื่อนี้ เพราะธรรมชาติของทีมงานคือ “เป็นคนติดดิน” ใช้ชีวิตเรียบง่ายและอยู่กับชุมชน บางครั้งการแต่งกายอาจดูไม่น่าเชื่อถือบ้าง แต่การทำงานของเราที่พยายามสร้างเครื่องมือ ทำให้ชาวบ้านร่วมวงพูดคุย แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของเขา

          “สิ่งเหล่านี้ทำให้ครู ชาวบ้าน เยาวชนประทับใจ คงเหมือนกับมะขามป้อมที่ลิ้มรสครั้งแรกจะมีรสฝาด แต่เมื่อดื่มน้ำตามเข้าไปแล้วจะมีรสหวานชุ่มคอนั่นเอง”

/data/content/2015/01/27081/cms/e_abfjlnoquvwy.jpg/data/content/2015/01/27081/cms/e_bdefijopy367.jpg

          มะขามป้อมใช้กระบวนการละคร ทั้งละครหุ่น ละครเวที ละครใบ้ สื่อพื้นบ้าน ลิเก เพื่อพัฒนาชุมชน และทำให้ชาวบ้านเกิดการแลกเปลี่ยน ทำงานร่วมกัน บางเรื่องที่เป็นประเด็นอ่อนไหวก็สามารถพูดคุยกันได้ง่ายขึ้น อีกส่วนหนึ่งก็คือ การฝึกอบรมชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนให้ผลิตสื่อเอง นอกจากนี้เรายังนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ในชุมชน มาผลิตเป็นสื่อการแสดงในเมืองหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารและสะท้อนปัญหาของชุมชนชนบทสู่สังคมเมือง เพื่อให้คนเมืองได้รับรู้และร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนแก้ไข

/data/content/2015/01/27081/cms/e_degjosuvz469.jpg/data/content/2015/01/27081/cms/e_dfhkmnpuyz24.jpg/data/content/2015/01/27081/cms/e_inrtwxyz4569.jpg

 

 

 

          “สำหรับชาวดาระอั้ง บ้านปางแดง แห่งเชียงดาว เป็นอีกชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรม โดยเด็กๆ ชาวดาระอั้ง ได้รับการฝึกฝนกายกรรม เนื่องจากพี่อาสาสมัครมะขามป้อมมีความสนใจเรื่องกายกรรม และมีความเห็นตรงกันว่า ทักษะกายกรรมเหมาะกับเด็กๆ และยังเป็นการฝึกวินัย ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และช่วยให้เด็กๆ เติบโตขึ้นด้วย เราจึงนำกายกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดประเด็น ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชนเผ่าดาระอั้ง” พี่หมวยบอกเล่าเพิ่มเติม

          ปัจจุบันมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่กรุงเทพฯ จะทำงานเกี่ยวกับการศึกษา งานอบรม งานการแสดง ส่วนงานด้านชุมชนจะตั้งอยู่ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ถูกจัดแบ่งเป็นสัดส่วนไว้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครชุมชน มะขามป้อม art space พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานศิลปะของศิลปินในพื้นที่

          นอกจากนี้ยังแบ่งการทำงานเป็นฝ่ายศึกษา และฝ่ายงานนานาชาติ เป็นโปรแกรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิต อาหารการกิน และโปรแกรมการแสดงละครชุมชน ที่มีทั้งการแสดงละครเด็ก ละครหุ่น ละครหุ่นเงา ละครคน โดยผู้ฝึกอบรมต่างก็เป็นอาสาสมัครของมะขามป้อม

/data/content/2015/01/27081/cms/e_acijlqvwy126.jpg/data/content/2015/01/27081/cms/e_eijlmpqxy369.jpg/data/content/2015/01/27081/cms/e_dlmnrsy14679.jpg

          ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิชาวบ้าน ( มะขามป้อม) โดยการพัก เที่ยว เรียนรู้กับมะขามป้อม ศูนย์เชียงดาว 477 ม. 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170 โทรศัพท์/โทรสาร 053-456-016 E-mail : ctmkp@yahoo.com , Inter@makhampom.net, makhampom3@gmail.com

          ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมได้ที่ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)  222-224 ถ. สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  โทร. 0-2616-2274 โทรสาร. 0-2616-2275. หรือ  E-mail : makhampom3@gmail.com  (แนบเรื่อง ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม) ทางมูลนิธิจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป)

 

 

          เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร  Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม