'อารยสถาปัตย์' รับอาเซียน

โดย
| |
อ่าน : 14,646

/data/content/2015/01/27062/cms/e_dhjmnquwxyz5.jpg

         สสส. จัดงานรวมพลคนจิตอาสา ปีละหน คนกันเอง "จิตอาสา อารยสถาปัตย์ไทย สู่ประชาคมอาเซียน ปีที่ 4" โดยมีองคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

         เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี กล่าวว่า การออกแบบสิ่งก่อสร้างเพื่อคนในสังคมทุกคน หรือ "อารยสถาปัตย์" หมายถึง การออกแบบและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับคนทั้งมวล โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำรวจ ทหารผ่านศึก ผู้ป่วยพักฟื้น สตรีมีครรภ์ และเด็กเล็ก ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียมในการใช้ชีวิต ในการเดินทาง และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในสังคม "ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานรวมพลคนจิตอาสา อารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในวันนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นในการร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาอารยสถาปัตย์ของเมืองไทย ให้โดดเด่นก้าวไกลในประชาคมอาเซียน และในเวทีโลกนับจากนี้ไป"

          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ได้สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกับทูตอารยสถาปัตย์ ที่ได้คัดเลือกเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักต่อ

          สังคมในประเด็นการออกแบบเพื่อคนทุกคนอย่างเท่าเทียม ซึ่งได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อคนทุกคน และร่วมลงพื้นที่ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เจ้าของสถานที่ต่างๆ ร่วมกันปรับสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานที่ต่างๆ จำนวนหลายแห่งในการดำเนินการ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้นักออกแบบมีความตระหนักในประเด็นการออกแบบเพื่อคนทุกคนในการออกแบบสถานที่ต่างๆ อย่างจริงจัง รวมถึงการสื่อสารสาธารณะให้สังคมไทยมีความเข้าใจในประเด็นการออกแบบเพื่อคนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นแนวคิดที่มีจุดประสงค์สำคัญ 5 ประการ คือ 1.ทำให้เกิดความสะดวก 2.ทำให้เกิดความปลอดภัย 3.ทำให้เกิดความเป็นธรรม 4.ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้ทั่วถึง และ 5.ทำให้เกิดความเท่าเทียม เพื่อคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

          ทพ.กฤษดา กล่าวอีกว่า สสส.ได้สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการปรับสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (UD) อย่างต่อเนื่อง เช่น การประสานความ/data/content/2015/01/27062/cms/e_agjlrtuxz189.jpgร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ สถาบันการศึกษาต่างๆ รายการบ้านใจดี การประสานความร่วมมือในพื้นที่นำร่องย่านราชประสงค์ เป็นต้น เพื่อ

          ทำให้สังคมเข้าใจและเห็นความสำคัญของการออกแบบเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยร่วมกัน โดยมียุทธศาสตร์ 4 ประเด็น คือ 1.การให้ความรู้และพัฒนาเครือข่ายในกลุ่มเยาวชน นักศึกษา ผู้บริหารองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 2.การติดตาม และผลักดันขยายผลนโยบายการออกแบบเพื่อคนทุกคน 3.การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ สำหรับอาคารสถานที่ต่างๆ ที่ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคน และ 4.การสื่อสารสาธารณะ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักของสังคมในประเด็นการออกแบบเพื่อทุกคน

          "เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่โครงการ "ทูตอารยสถาปัตย์" จึงได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณประเภทบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน และสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วัด โรงเรียน โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้หญิงท้องแก่ และเด็กเล็ก ครบทุกด้าน โดยได้มอบป้ายประกาศเกียรติคุณยกย่อง "สถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปี" "องค์กรจิตอาสาแห่งปี" "บุคคลจิตอาสาแห่งปี" และ "สุโค่ยห้องน้ำไทย" และมอบป้ายประกาศ "แต่งตั้งทูตอารยสถาปัตย์ ประจำปี 2558" เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดอารยสถาปัตย์อย่างทั่วถึงต่อไป" ทพ.กฤษดา กล่าว

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม