สสส. ร่วมกับ CreativeMove จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ Infographic เพื่อการขับเคลื่อนสังคม ครั้งที่ 2"

โดย
| |
อ่าน : 2,403

 

http://wwwnew.thaihealth.or.th/data/content/25980/cms/e_efglosvy2468.jpg

http://wwwnew.thaihealth.or.th/data/content/25980/cms/e_bejklnpvxy58.jpg

สสส. ร่วมกับ CreativeMove จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ Infographic เพื่อการขับเคลื่อนสังคม ครั้งที่ 2" สำหรับภาคีเครือข่าย ในวันที่ 28 พฤศิกายน 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ที่ผ่านมานั้น การอบรมครั้งนี้มี พี่น้องภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ สสส. เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน 40 คน โดยมี คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ จาก CreativeMove เป็นวิทยากร โดยกระบวนการของการฝึกอบรมได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการวิเคราะห์และจัดทำโครงสร้างของข้อมูล การเรียนรู้ขั้นตอนในการออกแบบ Infographic แนวทางการทำงานร่วมกับนักออกแบบ และการได้ลงมือปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันระดมคิดความในการผลิตชิ้นงาน Infographic และเพื่อนำเสนอระหว่างการฝึกอบรม ซึ่ง สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ นำไปปรับใช้กับโครงการ/แผนงานของภาคีเครือข่ายต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ