แยกผักสดจากข้าวกล่อง เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค

โดย
| |
อ่าน : 10,738

          วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการจัดกิจกรรมและมีการสั่งข้าวกล่องให้กับเด็ก ๆ ที่ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงมีความกังวลในเรื่องอาหารเป็นพิษ

/data/content/2015/01/27013/cms/e_cefhikorvz14.jpg

           ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา กล่าวว่า เนื่องจากการใส่ผักสดลงไปในข้าวกล่อง จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์ชนิดแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี และทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย ผักสดซึ่งส่วนใหญ่จะมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียมาวางบนอาหารที่ปรุงสุกแล้วภายในกล่องที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 35-50 องศาเป็นเวลานาน ทำให้ผักสดได้รับความร้อนจากอาหารนั้น ผนังเซลล์ของผักจะถูกทำลาย เกิดการอ่อนนิ่มลง และอยู่ในสภาวะเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้น เกิดการเน่าอย่างรวดเร็ว และสร้างสารพิษออกมาปนเปื้อนลงสู่อาหารที่ปรุงสุกแล้ว เมื่อผู้บริโภครับประทานอาหารดังกล่าวเข้าไป จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาหารเป็นพิษได้

          ทั้งนี้ จึงฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารกล่อง อย่าใส่ผักสดลงไปในกล่องรวมกับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ควรบรรจุผักสดไว้ในถุงพลาสติก หรือห่อด้วยกระดาษไข และแยกออกจากกล่อง เพื่อป้องกันการถ่ายเทเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในผักสดสู่อาหารที่ปรุงสุกแล้ว อีกทั้งผู้ประกอบอาหารควรคำนึงถึงสุขลักษณะและสุขอนามัยที่ดี ดูแลเรื่องความสะอาดของเล็บมือ ผม ผิวหนัง ใส่ผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผมขณะประกอบอาหาร ดูแลห้องครัวให้สะอาด มีสถานที่เก็บอาหารสดและอาหารแห้งที่ปราศจากแมลง หนู แมลงสาบ คำนึงถึงความสะอาดตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผู้บริโภค ควรยึดหลักปฏิบัติ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ไม่เก็บอาหารที่ปรุงแล้วไว้นานเกิน 2-4 ชั่วโมง

 

 

          ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม