ต้นแบบโรงเรียนเอกชนปลอดบุหรี่

| |
อ่าน : 7,315

       "โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี"  เป็นต้นแบบโรงเรียนเอกชนปลอดบุหรี่ โดยมีแนวคิดการบริหารงานของผู้บริหารที่ชัดเจนในการผลักดันให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่

/data/content/2015/01/26986/cms/e_agmpqruvyz37.jpg

       แนวคิดการบริหารงานของผู้บริหารที่ชัดเจนในประเด็นการสร้างโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน ให้ผู้ปกครองไว้วางใจ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน โดยผู้บริหารสนับสนุนอย่างเต็มที่ มีการประกาศนโยบายต่อหน้าบุคลากรและนักเรียนทุกคน ประกาศในที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่จัดขึ้นปีละ 5 ครั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เรื่องบุหรี่ โดยเฉพาะการสอดแทรกเรื่องบุหรี่เข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ โดยผู้บริหารเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อสอบถามความเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะนำเรื่องบุหรี่เข้าไปสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มสาระ เช่น ภาษาต่างประเทศ ใช้การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับบุหรี่ ศิลปะใช้การวาดภาพ คณิตศาสตร์ใช้เรื่องสถิติ ภาษาไทยใช้การเขียนเรียงความ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนซึมซับและเรียนรู้เรื่องบุหรี่ เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่

       “ตอนนี้การันตีได้ 100% ว่าเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นเรื่องที่ทุกคนในโรงเรียนรับรู้และยินดีปฏิบัติตาม กล้าพูดได้เต็มปากว่าไม่มีใครสูบบุหรี่ในโรงเรียนศรีสุวิชอย่างแน่นอน” ครูจำแลงกล่าวทิ้งท้าย

 

 

      ที่มา: เว็บไซต์โรงเรียนปลอดบุหรี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม