เดินหน้าจัดระบบการศึกษา

โดย
| |
อ่าน : 2,783

/data/content/2015/01/26969/cms/e_acilnvwxyz79.jpg

            ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเดินหน้า จัดระบบการศึกษาโดยใช้พื้นที่จังหวัดเป็นฐานพัฒนา ตั้งเป้าแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (2558-2562) 

            นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากการจัดเวทีภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่มุ่งเปิดโอกาสให้ภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคมมีส่วนร่วมออกแบบการศึกษา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ โลตัส ปางสวนแก้ว เพื่อแสดงให้เห็นว่า ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมพร้อมที่จะเข้ามาร่วมออกแบบทิศทางการศึกษาให้กับลูกหลานคนเชียงใหม่ จึงถือเป็นครั้งแรกที่ทุกหน่วยงานร่วมกันทะลายกำแพงสังกัดและร่วมกัน ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ผลิตนักเรียน 2) กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตนักเรียน และ 3) กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ รวมได้ทั้งสิ้น120 ภาคีเครือข่าย 80 หน่วยงาน 40 บุคคล อาทิ นากยกสมาคมโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว หอการค้า ร่วมกันเสนอวิธีสร้างบุคลากรให้ตรงกับตลาดแรงงาน เพื่อให้เด็กเรียนจบแล้วมีงานทำ ไม่จำเป็นต้องมุ่งให้เด็กเข้ามหาวิทยาลัย

             “วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่มุ่งไปสู่จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามศักยภาพที่หลากหลายใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) สร้างจิตสำนึก 2) สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3) สร้างสัมมาชีพ 4) สร้างกลไกขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัด อาทิ สภาการศึกษาจังหวัด ในวันนี้จึงนำร่างข้อเสนอดังกล่าวมาให้ภาคีและสมาชิกเครือข่ายได้วิพากษ์ร่วมกัน โดยหลังจากวันนี้จะมีการลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์ใน 25 อำเภอทั่วเชียงใหม่ เพื่อนำสู่การทำข้อตกลงและประกาศใช้ร่วมกันในช่วงเดือนมีนาคม 2558 เพื่อฉลองเชียงใหม่ครบ 720 ปีในเดือนเมษายน 2559 โดยอบจ.จะกระตุ้นให้เกิดการทำแบบร่วมกันระหว่างเครือข่ายพันธมิตร ป้องกันการทำงานแบบไฟไหม้ฟาง โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องยาก/data/content/2015/01/26969/cms/e_acloqsuvw179.jpgที่สุด แต่ท่ามกลางความยากก็เป็นความท้าทาย แต่เมื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ก็เกิดความภาคภูมิใจเกิดแรงบันดาลใจในการจะสู้ต่อไปเพื่อลูกหลานเชียงใหม่” นายบุญเลิศ กล่าว

               “กลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างมิติของ “ความต้องการแรงงาน” (demand) และ “แรงงานที่ผลิต” (Supply) ให้ตรงกัน จึงเป็นที่มาในการเชิญองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่มาหารือร่วมกันว่า อนาคตในอีก 3-4 ปีข้างหน้า เราจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ออกมารับใช้สังคมในด้านใดเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรที่พร้อมจะรองรับแรงงานเหล่านี้  

               องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ไว้ประมาณปีละ 40 ล้านบาท เพราะการลงทุนด้านการศึกษาคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดโดยจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอาชีวศึกษาก่อนเป็นกลุ่มแรก ซึ่งเรามั่นใจว่าเมื่อเด็กรุ่นแรกที่เกิดขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่จบการศึกษา พวกเขาทุกคนจะมีงานทำและมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำอย่างแน่นอน”

               ร่วมติดตาม “แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” (2558-2562)ได้ใน "เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล" ครั้งที่ 35 จัดโดยสสค.และสสส. โดยได้รับเกียรติจากภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่นส์ วันที่ 6 มกราคม 2558 ผู้สนใจสามารถรับชมผ่าน www.YOUTUBE.com/QLFThailand และ www.QLF.or.th ได้เช่นเคย

 

 

             ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม