ขยายทีมหมอ ดูแลแรงงานต่างชาติ

| |
อ่าน : 3,527

          สธ.เดินหน้านโยบาย 10 ข้อ ขยายทีมหมอดูแลแรงงานต่างชาติ

/data/content/2015/01/26956/cms/e_agituwy14589.jpg
แฟ้มภาพ

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับ ในปี 2558 นี้ จะเร่งเดินหน้านโยบายที่ได้วางไว้ 10 ข้อ แต่ละเรื่องมีจุดเน้นที่จะทำเช่นโครงการ ในพระราชดำริ จะเน้นเรื่องการขจัดปัญหาการขาดสาร ไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทย โดยให้หญิง ตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมสารไอโอดีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์  ส่วนนโยบายด้านสุขภาพ จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ทำให้ทีมหมอครอบครัวเข้มแข็งขึ้น และเพิ่มทีมหมอครอบครัวในเขตเมือง เพื่อให้บริการที่ซับซ้อนในโรคต่างๆ โดยเสริมความแข็งแกร่งให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และจะขยายให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วย

          ในส่วนของนโยบายสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตลอดชีวิตทุกกลุ่มวัย มุ่งเน้นโครงการ บูรณาการทั้งในกระทรวงและข้ามกระทรวง ซึ่งมี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถทำได้แต่เพียงลำพัง กระทรวงอื่นๆ ต้องช่วยกันดูแล ตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ และ ผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต เป็นกระบวนการที่จะทำอย่าง บูรณาการข้ามกระทรวง เพื่อลดปัญหา ลดจำนวนวัยรุ่นตั้งครรภ์ให้ได้ การดูแลส่งเสริมการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่

          ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค จะมีการออกกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งจะทยอยออกไป นอกจากนี้มีเรื่องความมั่นคงระบบยาและวัคซีนของประเทศไทย ที่จะต้องเร่งรัดพัฒนา เช่น การก่อสร้าง โรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขององค์การเภสัชกรรม จะเร่งรัดให้เสร็จทันกำหนดภายใน 2 ปีข้างหน้า รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งในการสนับสนุนให้เกิดการผลิตยาภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น และการพิจารณาเพิ่มการจัดบริการใหม่ๆ หรือวัคซีนตัวใหม่ๆ ที่จะเสริมให้กับประชาชนไทย

          นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการเชื่อมโยงระบบสุขภาพของไทยกับของโลก ซึ่งมีพันธะสัญญาหลายฉบับกับภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ เช่น เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งมีการเสริมความเข้มแข็ง ภายในภูมิภาค เพื่อดูแลไม่ให้เกิดระบาดของโรคติดต่อ ชนิดใหม่ ประการสุดท้ายที่มุ่งเน้นและเดินหน้าเต็มที่ คือ เรื่องธรรมาภิบาลภายในกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเข้าสู่ตำแหน่งและ การเลื่อนตำแหน่งต่างๆ ด้วย

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม