“รณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่”

โดย
| |
อ่าน : 21,574

/data/content/2014/12/26947/cms/e_egjmopu14679.jpg

          ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่คนไทยเราเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น และทำให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว

          ด้วยเหตุนี้จึงก่อเกิดเป็นสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ในมุมกว้าง ขับเคลื่อนการดำเนินการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ บอกว่า พันธกิจหลักขององค์กรคือ 1.เชื่อมประสานการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ 2.เน้นหนักการรณรงค์  เพื่อสร้างกระแสตามเทศกาลที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง 3.สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการรับรู้ในประเด็นการรณรงค์ จิตสำนึกความปลอดภัย 4.สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่  ค้นหา และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  ขยายและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 5.ขยายความร่วมมือกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และ6.พัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบการรณรงค์ตามสถานการณ์และยุทธศาสตร์

/data/content/2014/12/26947/cms/e_acdhknqsvz14.jpg

          นายพรหมมินทร์ บอกต่อว่า เราพยายามคอยเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกานต์และเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนทุกสาขา ในการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่นๆ เกาะติดสถานการณ์อุบัติเหตุรายวัน สร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมเฝ้าระวังเรื่องจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง การละเมิดกฎหมาย และเฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยเราทำหน้าที่ประสานข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

/data/content/2014/12/26947/cms/e_abdgikmo4569.jpg

          นายพรหมมินทร์ บอกว่า ปัญหาที่ผ่านมามักจะเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสาร หรือนโยบาย มาตรการต่างๆ ไปยังหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มีความล่าช้า ทำให้การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังไม่ทันเวลา ปีนี้จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนผ่านสื่อ เน้นการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน วิเคราะห์ข้อมูล และนำไปสู่การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ และอีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลปีใหม่ การตื่นตัวของประชาชน การเตรียมพร้อมของภาครัฐ การนำมาตรการบังคับกฎหมายมาใช้อย่างจริงจัง และเกิดการปรับปรุงแก้ไข จุดอันตรายบนถนนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรีบดำเนินการผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน

/data/content/2014/12/26947/cms/e_acfhjlnsux49.jpg

          “ช่วงปีใหม่มีวันหยุดยาว 7 วัน ประชาชนต่างเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด ทำให้บนถนนมีรถจำนวนมาก ผู้ใช้รถใช้ถนนจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ และศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง โดยเฉพาะเส้นทางมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศ ที่มักนิยมไปท่องเที่ยวกทำให้ปริมาณรถค่อนข้างมาก เส้นทางที่ผ่านเป็นภูเขาสูง ทางลาดชัน ทางโค้ง นักท่องเที่ยวต้องขับอย่างมีสติ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องต้องทำป้ายเตือน ป้ายบอกทางอย่างละเอียดป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวปีใหม่นี้มีความสุขและปลอดภัย” นายพรหมมินทร์ บอกทิ้งท้าย

          ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ สำนักเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ชั้น 1 อาคารราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2588-3769 โทรสาร : 0-2580-0518 หรือที่เว็บไซต์ www.accident.or.th

 

          เรื่องโดย นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaiheath.or.th

 

            

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม