สร้างความมั่นคงด้านอาหารในท้องถิ่น

โดย
| |
อ่าน : 2,714

/data/content/2014/12/26940/cms/e_afgjtuvxz678.jpg

         เชียงรายประกาศวาระจังหวัด มุ่งสู่ “เมืองเกษตรสีเขียวและเมืองอาหารปลอดภัย” ระดมหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนาสุขภาวะที่ดีของชาวเชียงราย สร้างความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตรปลอดภัย

         วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย มีการจัดงานประกาศวาระจังหวัดเชียงราย "เมืองเกษตรสีเขียวและเมืองอาหารปลอดภัย" (Green Agriculture and Food Safety City) ตามโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการ มีเป้าหมายไปสู่เกิดการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัย และสร้างความมั่นคงด้านอาหารในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการแปรรูปผลผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนในจังหวัดเชียงราย

          กิจกรรมภายในงานครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย กล่าวสัมโมทนียกถาเรื่อง "เชียงรายเมืองเกษตรปลอดภัยในวิถีพุทธ" เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้ข้อคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและให้พรปีใหม่แก่ผู้ร่วมงานครั้งนี้

          จากนั้น นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขึ้นกล่าวคำประกาศวาระจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นและภาคเอกชน

          นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า จากปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคในทุกวันนี้ มีสาเหตุจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณภาพและไม่ปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารของจังหวัดเชียงราย ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญ ที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยใช้ศักยภาพของจังหวัดเชียงรายมุ่งสู่การเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย เมืองแห่งการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรูปแบบการ/data/content/2014/12/26940/cms/e_fghjlrx12468.jpgพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นโมเดลการทำงานบูรณากันทุกภาคส่วน และสามารถขยายผลการขับเคลื่อนไปสู่พื้นที่อื่นๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศ

          สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ วางแผนการผลิตและแปรรูปอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตอบสนองความต้องการบริโภคในท้องถิ่น ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว สร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยววิถีไทย กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจในท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่การค้าภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน

          "ผมในนามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขอเป็นตัวแทนของคนเชียงรายทุกภาคส่วน ขอประกาศวาระจังหวัดเชียงราย เป็นเมืองเกษตรสีเขียวและเมืองอาหารปลอดภัย ขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงรายอย่างจริงจัง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนเชียงราย ลูกหลานของคนเชียงราย และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ตลอดจนเป็นต้นแบบของประเทศไทยในการบูรณาการทำงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป" ผู้ว่าฯ เชียงราย กล่าว

          กิจกรรมในช่วงบ่าย เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และอาหารปลอดภัย สสส. กล่าวสนับสนุนโครงการ และอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวปลุกพลังและสร้างแรงกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการประกาศบทบาทหรือพันธกิจขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบ โดยมีตัวแทนชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร 15 ร้าน ผู้แทนเกษตรกรและผู้แทนท้องถิ่นร่วมขึ้นเวทีด้วย

         ปิดท้ายด้วยพิธีการลงนาม MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงราย "เมืองเกษตรสีเขียวและเมืองอาหารปลอดภัย" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

         ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.crfoodsafety.com และเฟซบุ๊ก chiangraimodel

 

 

         ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม