จับตาโรคติดต่อ - อุบัติใหม่ 5 โรค ปี 2558

| |
อ่าน : 31,872

          กรมควบคุมโรคจับตาโรคติดต่อ - อุบัติใหม่ 5 โรค หวั่นป่วยเพิ่มจากปี 57 กว่าร้อยละ 20

  /data/content/2014/12/26936/cms/e_aefjlouvx467.jpg

        เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เป็นประธานแถลงข่าวในหัวข้อ "กรมควบคุมโรค...พยากรณ์โรคที่ต้องจับตามองในปี 2558" ว่า คร.ได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังในระหว่างปี 2548 - 2557 เพื่อดูแนวโน้มของการเกิดโรคในปี 2558 เพื่อจะได้เตรียมการรับมือได้ทัน โดยนำมาพยากรณ์โรคทางวิทยาศาสตร์แล้วแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ พยากรณ์โรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ แบ่งเป็น 1.โรคที่น่าจับตามอง 5 โรค ซึ่งจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มมากกว่าร้อยละ 20 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยรวมประมาณ 45,000 ราย โรคชิคุนกุนยา คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยตลอดปีประมาณ 2,500 ราย โรคไทฟอยด์ คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยตลอดปีประมาณ 2,000 ราย โรคเมลิออยโดสิส ที่คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยตลอดปีประมาณ 3,100 ราย และโรคตาแดง ที่ผ่านมาในปี 2557 มีผู้ป่วยประมาณ 400,000 รายและคาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยตลอดปี 2558 ประมาณ 660,000 ราย 

          2.โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่น่าจับตามองในปี 2558 ได้แก่โรคไข้หวัดนก เพราะที่ผ่านมามีการระบาดในหลายประเทศและก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังต้องติดตามโรคอีโบล่า ที่มีการระบาดในปีที่ผ่านมาเนื่องจากประเทศไทยก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ 3.โรคที่มีแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยสูงมากในปี 2558 คือ โรคเท้าช้าง โรคสครับไทฟัส อหิวาตกโรค โรคบิดและโรคไข้หูดับ 4.โรคที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากและน่าจับตามอง ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ที่คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยตลอดปีประมาณ 90,000 ราย โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ที่คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยตลอดปีประมาณ 1,030,000 รายเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โรคอาหารเป็นพิษ ที่คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยตลอดปีประมาณ 129,000 ราย และโรคมือเท้าปาก ที่คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยตลอดปีประมาณ 40,000 ราย

          นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า กลุ่มที่สอง พยากรณ์จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งสองเทศกาลมีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกัน โดยระหว่างปี 2549-2553 มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน แต่หลังจากปี 2553 ที่ผ่านมาเริ่มคงที่ โดยคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ประมาณ 335-384 ราย และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประมาณ 292-347 ราย และกลุ่มที่สาม พยากรณ์จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือด โดยพบว่าโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งในปี2556 ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจำนวน 23,222 ราย โดยคาดว่าในปี 2558 จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้จำนวน 26,610 ราย ส่วนโรคหัวใจขาดเลือดนั้นก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2558 จะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 17,810 ราย

          ​นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดี คร. กล่าวว่า โรคที่มีการพยากรณ์ว่าจะเกิดมากก็จะต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการป้องกันโดยจะต้องส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพื่อจะได้จัดเตรียมยา อุปกรณ์ และต้องสื่อสารถึงประชาชนให้รับทราบและให้ป้องกันโรคด้วยตัวเอง โดยจะต้องป้องกันโรคล่วงหน้า วิธีการที่สำคัญที่ป้องกันคือการให้วัคซีน ซึ่งจะนำวัคซีนป้องกันโรคต่างๆมาใช้ให้มากขึ้น นอกจากนี้จะต้องปรับการใช้มาตรการทางกฎหมายรวมทั้งต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะๆโรคที่กำลังระบาดเพื่อให้ระมัดระวังและป้องกันด้วยตัวเอง และต้องเฝ้าระวังและตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ เพิ่มการเฝ้าระวังให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและต้องเฝ้าระวังการนำโรคเข้ามาจากต่างประเทศในช่องทางต่างๆ และต้องพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศให้สามารถตรวจจับโรคต่างๆ เพราะในปีหน้าจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทำให้มีการเข้าออกประเทศของแรงงานต่างด้าว เป็นจำนวนมาก

          อีกทั้งต้องจัดการเรื่องการระบาดเฉพาะกลุ่ม เช่น เด็กเล็ก เป็นต้น และเมื่อระบาดแล้วก็ต้องตอบสนองมีการจัดการที่ดีต้องพัฒนาทีมสอบสวนควบคุมโรคสหวิชาชีพเคลื่อนที่เร็วให้ดีขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของนักระบาดวิทยา ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังโรคนั้น ในประเทศไทยปัจจุบันมี 1 ต่อ 300,000 คน จากปกติต้องมีประมาณ 1 ต่อ 100,000 คน ทำให้ถือว่ามีความขาดแคลน

 

 

          ที่มา : มติชนออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม