ติดไฟประดับ ยึด "ปลอดภัย" เป็นหลัก

| |
อ่าน : 8,560

 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยจากการสังสรรค์รื่นเริง โดยใช้ลูกโป่งที่อัดก๊าซไม่ไวไฟหรือก๊าซฮีเลียม ซึ่งติดไฟยาก จะช่วยป้องกันเพลิงไหม้ ไม่ตกแต่งลูกโป่งอัดก๊าซในจุดเสี่ยงอันตราย แขวนลูกโป่งไว้ในระดับที่พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็ก รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ไฟประดับ ไฟกะพริบที่มีสภาพปลอดภัยและติดตั้งโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากการสังสรรค์รื่นเริง
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานที่จัดงานสังสรรค์รื่นเริงมักประดับลูกโป่ง ไฟประดับ หรือไฟกะพริบ ซึ่งความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยจากการสังสรรค์รื่นเริง ดังนี้
          ลูกโป่งอัดก๊าซ เลือกใช้ลูกโป่งที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย โดยใช้ลูกโป่งที่อัดก๊าซไม่ไวไฟหรือก๊าซฮีเลียม ซึ่งติดไฟยาก จะช่วยป้องกันเพลิงไหม้ ไม่ใช้ลูกโป่งที่อัดก๊าซไฮโดรเจน เพราะมีคุณสมบัติไวไฟ หากลูกโป่งสัมผัสประกายไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ก เทียน บุหรี่ เป็นต้น รวมถึงหลอดไฟนีออนหรืออยู่ใกล้แหล่งความร้อนจะติดไฟและระเบิด
 ก่อให้เกิดอันตรายได้ ไม่ตกแต่งลูกโป่งอัดก๊าซในจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ใกล้หลอดไฟ บริเวณแหล่งความร้อนหรือแสงแดดแรงจัด เป็นต้น ไม่ผูกลูกโป่งจำนวนมากไว้ในบริเวณเดียวกัน เพราะลูกโป่งจะระเบิดทั้งพวง ทำให้เกิดความร้อนและเปลวไฟลวกผิวหนัง รวมถึงห้ามจุดไฟ สูบบุหรี่ในบริเวณที่ตกแต่งลูกโป่งอัดก๊าซ เพราะหากลูกโป่งได้รับความร้อนหรือประกายไฟ จะระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ แขวนลูกโป่งไว้ในระดับที่พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็ก จะช่วยป้องกันเด็กได้รับอันตรายจากลูกโป่ง เมื่อลูกโป่งแตก ควรเก็บทิ้งทันที เพื่อมิให้เด็กนำเศษลูกโป่งมาเคี้ยวหรือเป่าเล่น ทำให้หลุดลงคอ จนอุดกั้นทางเดินหายใจเสียชีวิตได้ ไฟประดับ ไฟกะพริบ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟประดับ ไฟกะพริบที่มีสภาพปลอดภัย โดยเฉพาะสายไฟ หลอดไฟ ขั้วต่อสายไฟและปลั๊กไฟ สายพ่วง โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้ง ไม่นำอุปกรณ์ไฟประดับที่ชำรุดมาใช้งาน เพราะเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไหม้ กรณีไฟประดับกะพริบผิดปกติ หรือมีเสียงดังเหมือนไฟฟ้าช็อต ควรปิดสวิตช์ไฟและหยุดใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ติดตั้งไฟประดับ ไฟกะพริบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยไว้ให้ห่างจากบริเวณที่ชื้นแฉะ ไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และไม่มีน้ำกระเด็นหรือสาดถึง รวมถึงไม่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงและหลอดไฟ เพราะเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด ไม่ต่อไฟประดับที่ใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดของสายไฟ
 เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไหม้ อีกทั้งใช้สายรัดแบบพลาสติกแทนการใช้ลวดหมุดหรือตะปูตอกยึดสายไฟ เพราะจะทำให้กระแสไฟฟ้ารั่ว เมื่อไปสัมผัสจะถูกไฟฟ้าดูดได้ ไม่เปิดไฟประดับติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีผู้ดูแล พร้อมดับไฟและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากการสังสรรค์รื่นเริง
ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

             สถานที่จัดงานสังสรรค์รื่นเริงมักประดับลูกโป่ง ไฟประดับ หรือไฟกะพริบ ซึ่งความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

/data/content/2014/12/26931/cms/e_cdegmorsvw49.jpg

            กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยจากการสังสรรค์รื่นเริง โดยใช้ลูกโป่งที่อัดก๊าซไม่ไวไฟหรือก๊าซฮีเลียม ซึ่งติดไฟยาก จะช่วยป้องกันเพลิงไหม้ ไม่ตกแต่งลูกโป่งอัดก๊าซในจุดเสี่ยงอันตราย แขวนลูกโป่งไว้ในระดับที่พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็ก รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ไฟประดับ ไฟกะพริบที่มีสภาพปลอดภัยและติดตั้งโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากการสังสรรค์รื่นเริง

          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานที่จัดงานสังสรรค์รื่นเริงมักประดับลูกโป่ง ไฟประดับ หรือไฟกะพริบ ซึ่งความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยจากการสังสรรค์รื่นเริง ดังนี้

          ลูกโป่งอัดก๊าซ เลือกใช้ลูกโป่งที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย โดยใช้ลูกโป่งที่อัดก๊าซไม่ไวไฟหรือก๊าซฮีเลียม ซึ่งติดไฟยาก จะช่วยป้องกันเพลิงไหม้ ไม่ใช้ลูกโป่งที่อัดก๊าซไฮโดรเจน เพราะมีคุณสมบัติไวไฟ หากลูกโป่งสัมผัสประกายไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ก เทียน รวมถึงหลอดไฟนีออน หรืออยู่ใกล้แหล่งความร้อนจะติดไฟและระเบิดก่อให้เกิดอันตรายได้ ฉะนั้น จึงไม่ตกแต่งลูกโป่งอัดก๊าซในจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ใกล้หลอดไฟ บริเวณแหล่งความร้อนหรือแสงแดดแรงจัด เป็นต้น

          นอกจากนี้ ไม่ควรผูกลูกโป่งจำนวนมากไว้ในบริเวณเดียวกัน เพราะลูกโป่งจะระเบิดทั้งพวง ทำให้เกิดความร้อนและเปลวไฟลวกผิวหนัง รวมถึงห้ามจุดไฟ สูบบุหรี่ในบริเวณที่ตกแต่งลูกโป่งอัดก๊าซ เพราะหากลูกโป่งได้รับความร้อนหรือประกายไฟ จะระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

          "ควรแขวนลูกโป่งไว้ในระดับที่พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็ก จะช่วยป้องกันเด็กได้รับอันตรายจากลูกโป่ง เมื่อลูกโป่งแตก ควรเก็บทิ้งทันที เพื่อมิให้เด็กนำเศษลูกโป่งมาเคี้ยวหรือเป่าเล่น ทำให้หลุดลงคอ จนอุดกั้นทางเดินหายใจเสียชีวิตได้ ส่วนไฟประดับ ไฟกะพริบ ควรเลือกใช้อุปกรณ์ไฟที่มีสภาพปลอดภัย โดยเฉพาะสายไฟ หลอดไฟ ขั้วต่อสายไฟและปลั๊กไฟ สายพ่วง โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้ง ไม่นำอุปกรณ์ไฟประดับที่ชำรุดมาใช้งาน เพราะเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไหม้

             กรณีไฟประดับกะพริบผิดปกติ หรือมีเสียงดังเหมือนไฟฟ้าช็อต ควรปิดสวิตช์ไฟและหยุดใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ติดตั้งไฟประดับ ไฟกะพริบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือพื้นที่ชื้นแฉะ และไม่มีน้ำกระเด็นหรือสาดถึง รวมถึงไม่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงและหลอดไฟ เพราะเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด"

             สำหรับการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนั้น ไม่ควรเปิดไฟประดับติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีผู้ดูแล พร้อมดับไฟและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน จะช่วยลดและป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากการสังสรรค์รื่นเริงได้

 

 

               ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม