เกษตรอินทรีย์ วิถีสุขภาพ อาหารปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 9,689

          โลกเปลี่ยนแปลง คนก็เปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว ก็พลอยเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันความต้องการให้ประชาชนหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงขยายความสำคัญมากขึ้น เพราะการมองถึงสุขภาพในการบริโภคของคนส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็นเพียงกระแสเพื่อให้ตระหนักเท่านั้น แต่กำลังเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เริ่มใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น

/data/content/2014/12/26890/cms/e_ehijklrtwx23.jpg

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยความต้องการให้ประชาชนหันมาบริโภคผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษมากขึ้น จึงร่วมมือกับ โครงการเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์ "รวมพล ชวนคนปลูกผัก" เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการปลูกผักผลไม้ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้บริโภค หรือที่เรียกว่า "เกษตรอินทรีย์" พร้อมทั้งสร้างความมั่นคง ด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต และรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย

          รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาพ สสส. บอกถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ว่า ปัจจุบันการบริโภคผักผลไม้ของประชาชนค่อนข้างน้อย จึงเกิดการรณรงค์ให้มีการบริโภคผักผลไม้มากขึ้นอย่างน้อยคือวันละ 400 กรัม หากมองด้วยตาเปล่าก็คือ การกินผักครึ่งหนึ่งของจานข้าว แต่ปัจจุบัน ผู้บริโภคอาจเกิดความกังวลว่า ผักผลไม้ที่กินเข้าไปอาจจะ ปนเปื้อนสารพิษต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

          สสส. และภาคีเครือข่าย จึงร่วมมือกันส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ โดยนำร่องโครงการในพื้นที่อำเภอสามพราน เนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตรอินทรีย์ เมื่อเกิดการรวมกลุ่มและ ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร จนเกิดการยอมรับ ทำให้เกิดกระบวนการผลิตผักผลไม้ปลอดสารพิษที่ยั่งยืน เกษตรกรก็มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้เกิดองค์ความรู้พร้อมๆ ไปกับการ ขยายผลการเรียนรู้ เพื่อให้คนไทยมีโอกาสได้บริโภคผักผลไม้ ที่ปลอดสารพิษอย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้จากเกษตรกรในพื้นที่ของตน มาเป็นแนวทางในการปลูกผัก ปลอดสารพิษและปลอดภัยกินเองที่บ้านอีกด้วย

/data/content/2014/12/26890/cms/e_deglmosuvw49.jpg

          โดยในระยะเวลาเกือบ 1 ปี หลังจากที่เกษตรกร เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" ผลผลิตของเกษตรกรประเภทผักผลไม้ในพื้นที่ สามารถผลิตเพื่อการค้าได้ มากกว่าวันละ 1 ตัน ส่วนใหญ่ผักที่ปลูกจะเป็น ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักป๋วยเล้ง ผักขึ้นฉ่าย กล้วยหอม ฝรั่ง ชมพู่ และ อีกหลากหลาย ซึ่งผลผลิตได้กระจายไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

          ด.ญ.ประภัสสร ยอดจันดา หรือน้องแพท วัย 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางเตย บอกว่า ที่โรงเรียนมีแปลงผักอินทรีย์ อย่าง กวางตุ้ง ผักบุ้ง และผักขึ้นฉ่าย ซึ่งหนูและเพื่อนๆ ได้ช่วยกันขุดดินทำแปลงผักและเพาะ เมล็ดพันธุ์ เมื่อผักโตขึ้นก็จะนำเข้าโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในโรงเรียนก็ได้กินผักที่ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ และยังทำให้ลดค่าใช้จ่าย และนักเรียนยังนำผักกลับไปทำอาหารที่บ้านด้วย หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้ปลูกผักกินเอง เพราะ นอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วยังได้ความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกผักที่ปลอดสารพิษ และประโยชน์ของผักชนิดต่างๆ อีกด้วย

/data/content/2014/12/26890/cms/e_abfnpqrtuy38.jpg

          คุณป้าประไพ เลิศล้ำนภากุล เกษตรกรวัย 59 ปี เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ บอกว่า หลังจากได้ทำเกษตรอินทรีย์ มาเป็นระยะเวลากว่า 6 เดือน ทำให้คุณภาพชีวิตดีนั่นคือ สุขภาพร่างกายของตัวเอง ความมั่นคงของรายได้ที่ได้รับการ ประกันราคาที่แน่นอน ผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพสูงกว่าการเกษตร แบบเคมี ถึงแม้จะใช้เวลาการเพาะปลูกนานและต้องลงทุน มากขึ้นกว่าก็ตาม แต่ผักที่ปลูกก็มีคุณภาพดีกว่า ทั้งน้ำหนักดี แข็งแรง ผลผลิตเยอะกว่า ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกษตรกร ซึ่งตนรู้สึกดีมาก และไม่คิดจะเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมแน่นอน

          ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ นอกจากจะปลอดภัยกับสุขภาพแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใส่ใจการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษกลับไปยังผู้บริโภคอีกด้วย

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม