สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีชีวิตดี

| |
อ่าน : 8,305

       สสส. สนับสนุนคนไทยสวดมนต์ข้ามปี คัดบทสวดมนต์แบบย่อ ให้คนไทยดาวน์โหลด

/data/content/2014/12/26878/cms/e_aghjlosw2489.jpg

       การสวดมนต์นั้น เป็นพลังที่มีอานุภาพเพราะช่วยกล่อมเกลาสร้างจิตใจให้เป็นกุศลจนก่อให้เกิดเป็นความสุข สร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้มีสติ ปัญญา และพินิจพิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆที่จะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาได้ หากยิ่งได้ทราบความหมายของบทสวดมนต์ก็จะสามารถนำไปปรับใช้และเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้

      การสวดมนต์ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทั้งปีไม่จำเป็นว่าต้องทำเพียงวันใดวันหนึ่ง โดยเฉพาะบทสวดมนต์ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาได้คัดเลือกมานั้น ดร.พระมหาสุทิตย์ชี้ว่า เหมาะกับประชาชนจะสามารถสวดมนต์ได้ในชีวิตประจำวันทุกวัน เพราะเป็นการคัดบทสวดแบบย่อ พร้อมกันนั้นยังมีการแปลบทสวดมนต์ให้ประชาชนได้เข้าถึงคำสอนที่แท้จริงอีกด้วย บทสวดมนต์จึงแบ่งเป็นหมวดๆ

     หมวดหมู่ของ แอปพลิเคชั่น ThaiHealth : Pray for Life

1. หมวดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง มีบทนมการสิทธิคาถา บทมงคลสูตร บทโมระปริตร

2. หมวดทำประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม บทกรณียเมตตสูตร(ย่อ) บทวัฏฏะกะปริตร บทชัยปริตร

3. หมวดทำความฝันและเป้าหมายให้เป็นจริง บทรตนสูตร(ย่อ) บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ บทชะยะสิทธิคาถา

4. หมวดดูแลใส่ใจคนที่คุณรัก บทมงคลสูตร บทกรณียเมตตสูตร(ย่อ) บทโพชฌังคปริตร

5. หมวดลด ละ เลิก เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น บทมงคลสูตร บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ บทชยะสิทธิคาถา

6. หมวดให้อภัยและลดอัตตา บทกรณียเมตตสูตร(ย่อ) บทขันธปริตร บทอภยปริตร บทอุณหิสวิชัย และ

7. หมวดตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรม บทมงคลสูตร บทกรณียเมตตสูตร(ย่อ) บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

      Download app สวดมนต์จาก สสส. ได้ที่

     Andriod : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaihealth.pray&hl=en

     iOS : https://itunes.apple.com/th/app/thaihealth-prayforlife/id780504801?mt=8

      การจัดหมวดหมู่ดังกล่าวนี้ให้เกิดความชัดเจน ซึ่งบทสวดมนต์ที่คัดเลือกมาจะเป็นบทสวดมนต์ที่ให้ความหมายเพื่อสร้างความดีให้กับตนเอง ทำให้เกิดจิตใจที่เป็นกุศล เกิดสมาธิ และการตั้งสัจจะอฐิษฐานเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดพลัง มาร่วมส่งความสุข ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ที่พุทธมณฑล และ วัดใกล้บ้าน

 

 

      ที่มา: เฟซบุ๊คความสุขประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม