สวดมนต์ข้ามปี ข้อดีอเนกประการ

| |
อ่าน : 5,492

          หลายปีมานี้ "การสวดมนต์ข้ามปี" กลายมาเป็นวิถีปฏิบัติของคนไทยอย่างกว้างขวาง จนกล่าวได้ว่า แทบทุกวัดในประเทศไทยล้วนจัดงาน "สวดมนต์ข้ามปี" กันทั้งสิ้น การสวดมนต์ข้ามปีมีข้อดีเป็นอเนกประการ เช่น

/data/content/2014/12/26877/cms/e_achmpuvxy357.jpg

          1.การเฉลิมฉลองในวัด เป็นการ "จำกัด" การสมโภชให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม ทำให้ไม่มีการแสดงหรือพฤติกรรมเลยเถิดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย จะสนุกสนานบันเทิงอย่างไร ก็ยังอยู่ในกรอบของความพอดีพองาม เพราะเกรงใจพระและวัด ด้วยเหตุนี้ วัดแต่โบราณจึงมีโรงลิเก หรือโรงมหรสพอยู่ในวัด เพราะอย่างน้อยก็เป็นการปรามไม่ให้การเฉลิมฉลองเลยเถิดออกไปจนเกินงาม แต่ทุกวันนี้ เมื่อนำมหรสพออกไปนอกวัด จึงเกิดการแสดงหรือเฉลิมฉลองอย่างเลยเถิด ทั้งเชิงรูปแบบที่เต็มไปด้วยความหวือหวา ยั่วเย้าเร้ากิเลสกันเต็มที่ และเชิงเนื้อหาสาระที่แทบไม่มีความหมายในเชิงจรรโลงใจ หากไปเน้นแต่ความบันเทิงเริงรมย์ล้วนๆบางกรณีก็มีเลยเถิดถึงขั้นถอดเสื้อผ้าอาภรณ์เต้นโชว์กันบนหลังคารถอย่างสนุกสนานบันเทิง โดยไม่สนใจผลเสียหายที่จะตามมาใดๆ ทั้งสิ้น เช่นที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ ทางสื่อมวลชน

          2.เป็นการลดความเสี่ยงจากการตกเป็น ทาสของอบายมุขทุกชนิด เพราะวัดทุกแห่งย่อมเป็นเขตปลอดอบายมุขโดยพฤตินัยอยู่แล้ว เมื่อไปรวมตัวกันเฉลิมฉลองอยู่ในวัด ก็เป็นการตัดโอกาสของการดื่มสุราเมรัยไปโดยอัตโนมัติ

          3.เป็นการเฉลิมฉลองอย่างปลอดภัย ไม่ต้องห่วงภยันตรายจากการทะเลาะวิวาท ตีรัน ฟันแทง หรืออุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ซึ่งมักเกิดขึ้นได้เสมอในงานเลี้ยงฉลองที่เต็มไปด้วยคนเมา และการกินดื่มอย่างประมาทขาดสติ

          4.เป็นโอกาสทองของการปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมนำสิ่งดีๆ ที่เป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต เพราะการเฉลิมฉลองในวัดย่อมเป็นโอกาสทองของการปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งครอบครัว กับมิตรสหาย หรือกับบุคคลอันเป็นที่รัก

          5.เป็นจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งดีๆ เพื่อชีวิตในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เหมือนคำกล่าวที่ว่า "เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" เมื่อ "เริ่มต้นด้วยธรรมและต้อนรับด้วยศีล" ด้วยการสวดมนต์ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมข้ามปี ชีวิตก็ย่อมจะพบแต่สิ่งดีๆ ตลอดปีและตลอดไป เหมือนสุภาษิตที่ว่า "ส่งท้ายก็ดี ขึ้นต้นปีก็งาม" ทุกโมงยามจึงมีแต่ความสุขความเจริญ.

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โดย ว.วชิรเมธี

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม