‘บ้านแสนรักษ์’ เกษตรอินทรีย์ปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 15,463

/data/content/2014/12/26860/cms/e_achkosvy1346.jpg

          เราต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่า ผัก ผลไม้ ที่เติบโตจากการให้สารเคมีนั้น ถึงแม้ว่าจะดูสวยน่ารับประทานมากแค่ไหน แต่ก็อันตรายมากเท่านั้น ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น ‘เกษตรกร’ ก็เริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยไร้สารเคมีอีกด้วย

          พิมพ์พนิต จันทร์โอทาน หรือพี่ตุ๋ม หัวหน้าโครงการเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บอกว่า ก่อนหน้านี้ เกษตรกรทำการเกษตรโดยใช้ยาฆ่าแมลง สารเคมี เพื่อควบคุมปัญหาแมลง และโรคพืชต่างๆ แต่เกษตรกรกลับไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการให้ความรู้แบบเป็นเหตุเป็นผล อธิบายผลดีของเกษตรอินทรีย์ และผลเสียของการใช้สารเคมีอย่างชัดเจน รวมถึงเรื่องรายได้ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องให้ความรู้ไปพร้อมกันนั้น นับเป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้เกษตรกร มีความมั่นใจในการหันกลับมาทำเกษตรแนวอินทรีย์

/data/content/2014/12/26860/cms/e_chioqvy12478.jpg/data/content/2014/12/26860/cms/e_abcfgjnoprv9.jpg

         โครงการเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ มีหลักสูตรการทำงาน ตั้งแต่ปี 2549 เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้กับเกษตรกร ชื่อว่า ‘ออร์แกนิก ITM’  โดยได้รับรองจากสำนักงานนวัตกรรม เริ่มแรกใช้พื้นที่จังหวัดนนทบุรี อำเภอไทยน้อย บางใหญ่เป็นพื้นที่นำร่อง และปัจจุบันได้ทำงานในพื้นที่ อำเภอสามพราน โดยให้เป็นพื้นที่นำร่องการทำเกษตรอินทรีย์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 250 คน ซึ่งเน้นการเกษตรเพื่อการค้า เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับเกษตรกร ส่วนผู้บริโภคก็สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยได้ง่ายขึ้นด้วย

          พี่ตุ๋ม หัวหน้าโครงการฯ บอกว่า โครงการเกษตรอินทรีย์แบบบ้านแสนรักษ์ เป็นเกษตรแบบวิทยาศาสตร์ โดยนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต อย่างเช่น การนำไส้เดือนฝอย ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ใส่ในแปลงผักเพื่อใช้กำจัดแมลง การใส่จุลินทรีย์เพื่อรักษาโรคพืช เป็นต้น  ซึ่งเกษตรแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการหมักดอง การใช้ปุ๋ย ปรุงดิน ดูแลโรคพืช ต้องดูแลอย่างพิถีพิถัน สะอาด ไม่มีการปนเปื้อน

          ปัจจุบันการเกษตร มีการปลูกผักกวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ป๋วยเล้ง ผลไม้ก็จะมี ฝรั่ง ชมพู่ ทับทิม โดยจะมีบริษัท มารับสินค้าถึงที่ เพื่อส่งต่อยังผู้บริโภคต่อไป นับว่าเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นผ่านทางผู้ประกอบการที่เห็นความสำคัญของการบริโภคผักที่ปลอดสารพิษ

/data/content/2014/12/26860/cms/e_fikmnrsv1378.jpg/data/content/2014/12/26860/cms/e_cegptwyz2567.jpg/data/content/2014/12/26860/cms/e_fghiknqsy489.jpg

          พี่ตุ๋ม หัวหน้าโครงการฯ  บอกถึงเป้าหมายในอนาคตว่า การขยายฐานการผลิตให้กับเกษตรกร ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญ เมื่อการผลิตเพิ่มขึ้น ช่องทางการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยของผู้บริโภคก็เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ เราจะมีร้าน ‘ต้นแบบ’ เป็นร้านของโครงการฯ โดยจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดสุขใจ เป็นร้านสุขภาพ มีทั้งผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ สลัดเพื่อสุขภาพ ที่สำคัญยังมีนักโภชนาการประจำร้าน คอยให้คำแนะนำกับผู้บริโภคด้วย

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “บ้านแสนรักษ์” โครงการ สามพรานโมเดล การจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจากการผลิตสู่การตลาด หมู่บ้านศรีจันทร์ เลขที่ 55/114 หมู่ที่ 2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110โทรศัพท์/โทรสาร : 034-321131 มือถือ : 081-626-5628 (คุณตุ๋ม) 
อีเมล์ : baansanrakorganics@gmail.com

 

 

          เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content www.thaiheath.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม