หนุน อปท.ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

| |
อ่าน : 5,243

          สสส. หนุนโครงการ อปท.ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

/data/content/2014/12/26857/cms/e_abijknopwy59.jpg

          นางธิดา ศรีไพพรรณ เลขาธิการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯผู้อำนวยการแผนงานผู้สูงอายุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า นอกจากนโยบายหลักที่รัฐบาลต้องสนับสนุนและวางแผนสำหรับการที่ประเทศได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วในภาคสังคมควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมเพื่อให้มีกิจกรรมตอบสนองความต้องการระหว่างกันเพราะผู้สูงอายุเข้าใจความต้องการของกลุ่มตัวเองได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี50 เริ่มโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" จนถึงสิ้นสุดโครงการในปี 57 ได้สนับสนุนให้เกิดการตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ทั่วประเทศมากกว่า 650 ชมรม พร้อมกับสนับสนุนให้องค์ประกอบต่างๆ ในชุมชนเข้าร่วมด้วย จนเกิดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ (อผส.น้อย) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้ามาร่วมงานดูแลผู้สูงอายุ

          นางธิดา กล่าวต่อว่า ชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รวมตัวขึ้นจากโครงการทั่วประเทศ ขณะนี้มีหน่วยงานของ อปท.มากกว่าร้อยละ 65 เข้ามาร่วมด้วย เพราะผลจากการประเมินงานพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ลดอัตราผู้สูงอายุที่ซึมเศร้า เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในชุมชนระหว่างสมาชิกกลุ่มวัยอื่นๆกับผู้สูงอายุ โดย อปท.ที่เห็นความสำคัญจะรับโครงการไปบรรจุเป็นแผนงานนโยบายสนับสนุนในด้านงบประมาณ บุคลากรทั้งนี้ผลการดำเนินงานตลอดโครงการถือว่าอยู่ในระดับน่าพอใจ โดยจากนี้ สสส. สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จะสนับสนุนองค์ความรู้ แนวทางการทำงาน กระตุ้นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในลักษณะพี่เลี้ยงต่อไป พร้อมกันนี้จะเป็นเจ้าภาพจัดเวทีสรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ตัวแทน อปท. ตัวแทนครู อาสาสมัครชุมชน เพื่อบูรณาการกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันและครอบคลุมทั่วประเทศเริ่มจากเวทีในส่วนภาคกลาง จะมีขึ้นในวันที่ 27 ธ.ค.57 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 24 ม.ค.58 ที่ จ.ขอนแก่น กลุ่มภาคเหนือ วันที่ 31 ม.ค. 58 และกลุ่มภาคใต้ วันที่ 7 ก.พ. 58 ที่ จ.สงขลา ตามลำดับ

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม