2 คู่มือรู้ทันสื่อปฐมวัยให้ศูนย์เด็กเล็ก

| |
อ่าน : 6,004

       สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเผชิญหน้าสื่ออย่างรู้ทัน กับโครงการ นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย และพัฒนาคู่มือรู้เท่าทันสื่อสำหรับกลุ่มครูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก

/data/content/2014/12/26846/cms/e_cgjlmpryz569.jpg

        น.ส.สรวงธร นาวาผล ผู้อำนวยการกลุ่ม wearehappy (องค์กรสาธารณประโยชน์) เปิดเผยว่า จากการที่กลุ่มและภาคีเครือข่ายได้ตระหนักว่าในเส้นทางการเจริญเติบโตของเด็กนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับสื่อในทุกรูปแบบอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง และยังไร้การควบคุม สารทั้งดีและไม่ดีทั่วโลกได้หลั่งไหลผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือสื่อมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของเด็กๆ เป็นอย่างมาก และเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงสื่อได้ ก็จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กได้เผชิญหน้ากับสื่ออย่างรู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกัน พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสคิดวิเคราะห์ สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากประสบการณ์ของผู้ใหญ่ที่แวดล้อม และการรู้จักใช้สื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและมีสุขภาวะ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงผลักดันให้เกิดโครงการ นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย และพัฒนาคู่มือรู้เท่าทันสื่อสำหรับกลุ่มครูเด็กในศูนย์เด็กเล็กขึ้นมา 2 เล่ม

/data/content/2014/12/26846/cms/e_abdflopvx126.jpg

      สำหรับคู่มือเล่มแรกคือ แนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการนวัตกรรมเท่าทันสื่อ เกิดขึ้นจากแนวคิดร่วมกันของกลุ่มครูปฐมวัยแกนนำจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร 22 เขต 32 ศูนย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกาญจนบุรี 5 ศูนย์ และอีกเล่มคือ คู่มือ การรู้เท่าทันสื่อสำหรับครูปฐมวัย เขียนโดย ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการด้านสื่อนักวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยรวมทั้งครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและจะเป็นผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ครอบครัวในโอกาสต่อไป

          สำหรับคู่มือรู้เท่าทันสื่อ 2  เล่มได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเตรียมนำมาเผยแพร่และแจกจ่ายให้ครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตและส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเร็วๆ นี้ สนใจสอบถามได้ที่กลุ่ม wearehappy หรือ อีเมล wearehappyhome@gmail.com หรือ เฟซบุ๊ก wearehappyinthai

 

 

     ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม