รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจเมาไม่ขับ

โดย
| |
อ่าน : 15,137

/data/content/2014/12/26843/cms/e_behjkmntw468.jpg

          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรม "ปั่นจักรยาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจเมาไม่ขับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ปี 2558 จังหวัดลำปาง คือ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 เพื่อก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 06.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดกิจกรรม “ปั่นจักรยาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจเมาไม่ขับ” รอบเมืองลำปาง เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นเตือน สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน ในช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

          รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวว่า สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางถนนนั้น ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียกับประเทศไทยมากถึง 2 แสนล้านบาทต่อปี มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 11,000 คน บาดเจ็บและพิการอีกจำนวนมาก ความสูญเสียดังกล่าวเป็นรากฐานที่นำไปสู่ปัญหาความยากจน เนื่องจากหนึ่งในสามของผู้เสียชีวิต เป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีฐานะยากจน หรือปานกลาง ความยากจนดังกล่าวจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมจึงได้มีมติกำหนดให้ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อบูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่ำกว่า 10 คนต่อประชาชน 100,000 คน ในปี 2563

 

          ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม