ลดวิกฤต 'โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง' ด้วยนมแม่

โดย
| |
อ่าน : 6,463

          วิกฤต โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุคร่าชีวิตคนไทย 73%  หนุนคนไทย ลดวิกฤต NCDs ด้วยนมแม่ ช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ทั้งแม่และลูก ชี้ เด็กกินนมผง เสี่ยงแพ้สาร DHA สาเหตุของโรค”ออทิสซึม”

/data/content/2014/12/26837/cms/e_aefimrswx357.jpg

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่โรงแรมเดอะสุโกศล แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD-net) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ลดวิกฤต NCDs ด้วยนมแม่” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ คุณประโยชน์ของนมแม่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ในการสนับสนุนเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

          โดย พ.ญ.จุรีพร คงประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ของกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (non-communicable disease) หรือ โรค NCDs จะมี 4 กลุ่มโรคหลักที่สำคัญ คือ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคเบาหวาน และกลุ่มโรคปอดเรื้อรัง มีปัจจัยเกิดจาก 4 พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ สูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และมีกิจกรรมทางการไม่เพียงพอ ปัจจุบันกลุ่มโรค NCDs เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและของประเทศไทย โดยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกมากถึง 36 ล้านคนต่อปี หรือคิดเป็น 63% ของการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมดในปี 2551 สำหรับประเทศไทยโรค NCDs เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากถึง 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยในปี 2552

         พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย นายแพทย์ชำนาญการ จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กล่าวว่า  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรค NCDs ทั้งในแม่และลูก โดยในลูกจะลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนได้ถึง 7-17% และลดไขมันชนิดเลว (LDL) ลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน ความเสี่ยงการเป็นความดันโลหิตสูง และความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว สำหรับแม่ การให้นมแม่กับลูกจะช่วยลดน้ำหนักตัวหลังคลอด ลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่

         ดร.ปรียาสิริ มานะสันต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า เด็กที่ที่กินนมผงมีความเสี่ยงเกิดอาหารแพ้ ท้องเสีย ท้องอืด ดีซ่านรวมถึงการหยุดหายใจชั่วคราว ซึ่งทำให้เด็กเกิดภาวะออทิสซึมได้ โดยเฉพาะเด็กที่กินนมผงตั้งแต่ยังเล็กมากๆ สาเหตุการแพ้ เกิดจากนมผงมีการเติมสารสังเคราะห์ DHA จากงานวิจัยของประเทศเดนมาร์ก พบว่า เด็กที่กินนมผงตั้งแต่เล็กๆ มีโอกาสจะเป็นออทิสซึมถึง 30% ซึ่งทำให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ปฏิเสธการใส่สารสังเคราะห์ DHA ลงไปในนมสำหรับเด็กอ่อน เนื่องจากเห็นว่านมผงสูตรปกติมีกรดไขมันที่สามารถเปลี่ยนเป็น DHA และAHA ได้มากเพียงพอ

          รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ประธานศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อแม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องจากจะเป็นผู้ให้ข้อมูลและช่วยเหลือแม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดังนั้นปัจจุบันจึงมีหลักสูตรอบรมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจน อสม. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

          นอกจากนี้ กรมอนามัยอยู่ระหว่างผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ระบุบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไว้ว่า ต้องกระตุ้น ส่งเสริมและปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และในกรณีที่จำเป็นต้องใช้อาหารทารกและเด็กเล็กแทนนมแม่ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยังสามารถให้ข้อมูลอาหารทดแทนนมแม่กับแม่ที่จำเป็นต้องใช้ได้ และสามารถดำเนินงานวิจัยที่โปร่งใสเกี่ยวกับอาหารทดแทนนมแม่ได้

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม